Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1947 r. separator

Nr 25

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (12,7 MB)

< Dziennik nr 24

Dziennik nr 26 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
179 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1946 r. o odznaczeniach pracowników Woj. Wydz. Aprowizacji i Handlu oraz Referatów Powiatowych za zasługi położone w okresie usprawnienia administracji publicznej, w dziale administracji i handlu oraz w zakresie realizacji świadczeń rzeczowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 179 (12,7 MB)
178 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 września 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone przy uruchomieniu stacji nadawczej we Wrocławiu w ustalonym terminie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 178 (12,7 MB)
177 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 7 września 1946 r. o odznaczeniu za przechowanie drukarni R.P.P.S. we własnym gospodarstwie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 177 (12,7 MB)
176 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 6 września 1946 r. o odznaczeniach generałów W.P. za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie w walce z niemieckim najeźdźcą. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 176 (12,7 MB)
175 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 6 września 1946 r. o odznaczeniu za zasługi położone w walkach o Narwik oraz nawiązanie braterstwa broni z oddziałami polskimi. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 175 (12,7 MB)
174 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 6 września 1946 r. o odznaczeniu b. prezydenta m. st. Warszawy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 174 (12,7 MB)
173 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 6 września 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone w walce z okupantem i udział w pracach konspiracyjnych na terenie całego kraju. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 173 (12,7 MB)
172 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach pracowników P.Z.T. i R.T. za gorliwą, wydajną i 25-letnią pracę. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 172 (12,7 MB)
171 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach przedstawicieli UNRRA za wybitne wzmożenie pomocy dla Polski w ramach UNRRA. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 171 (12,7 MB)
170 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach wsi w Województwie Lubelskim za pomoc udzielaną oddziałom partyzanckim w czasie okupacji. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 170 (12,7 MB)
169 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach obywateli jugosłowiańskich za wydatną pomoc w akcji repatriacyjnej starej emigracji polskiej z Jugosławii. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 169 (12,7 MB)
168 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach na wniosek Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 168 (12,7 MB)
167 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach pracowników Fabryki Zapałek w Błoniu za gorliwą i wydajną pracę. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 167 (12,7 MB)
166 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach za ofiarną pracę w dziedzinie organizacji Kolejnictwa i uruchomienia Komunikacji na terenie całego kraju. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 166 (12,7 MB)
165 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach mieszkańców Zakroczymia za zasługi położone w związku z akcją niesienia pomocy uwięzionym rodakom zamkniętym w Twierdzy Zakroczymskiej w czasie powstania Warszawskiego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 165 (12,7 MB)
164 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach podoficerów i szeregowych 55 P.P. za zorganizowanie oraz wzorowe przeprowadzenie akcji siewnej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 164 (12,7 MB)
163 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach pracowników administracji publicznej z terenu Warszawskiego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 163 (12,7 MB)
162 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu zasług położonych na polu naukowym oraz przy organizacji Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 162 (12,7 MB)
161 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 sierpnia 1946 r. o odznaczeniu za zasługi położone na polu organizacji administracji publicznej na terenie Województwa Lubelskiego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 161 (12,7 MB)
160 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach podoficerów i szeregowych 55 P.P. za gorliwą pracę i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 160 (12,7 MB)
159 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach oficerów Oficerskiej Szkoły Intendentury za gorliwą pracę i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 159 (12,7 MB)
158 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach oficerów W.P. za zasługi położone przy akcji siewnej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 158 (12,7 MB)
157 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 157 (12,7 MB)
156 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone przy organizacji i budowie Związków Zawodowych w Polsce. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 156 (12,7 MB)
155 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 155 (12,7 MB)
154 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 154 (12,7 MB)
153 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 153 (12,7 MB)
152 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 152 (12,7 MB)
151 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 151 (12,7 MB)
150 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 150 (12,7 MB)
149 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 149 (12,7 MB)
148 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 148 (12,7 MB)
147 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 147 (12,7 MB)
146 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 146 (12,7 MB)
145 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 145 (12,7 MB)
144 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 144 (12,7 MB)
143 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 143 (12,7 MB)
142 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 142 (12,7 MB)
141 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 listopada 1946 r. o odznaczeniach obywateli. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 141 (12,7 MB)
140 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 listopada 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 140 (12,7 MB)
139 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 listopada 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 139 (12,7 MB)
138 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 listopada 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 138 (12,7 MB)
137 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 listopada 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 137 (12,7 MB)
136 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 listopada 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone w odbudowie życia w Polsce, tak do wojny 1939 r. jak i w Polsce Odrodzonej oraz za szeroką działalność charytatywną w dziedzinie odbudowy egzystencji ludności żydowskiej i pomoc żydowskim organizacjom społecznym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 136 (12,7 MB)
135 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 listopada 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone w dziele odbudowy przemysłu naftowego w Polsce. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 135 (12,7 MB)
134 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 7 listopada 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone w pracy społecznej w szeregach Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet - Koło przy K.R.N. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 134 (12,7 MB)
133 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 31 października 1946 r. o odznaczeniu za wyratowanie obywatelki polskiej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 133 (12,7 MB)
132 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 31 października 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone w pracach nad organizacją Związku Patriotów Polskich w Z.S.R.R. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 132 (12,7 MB)
131 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 31 października 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone w realizacji świadczeń rzeczowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 131 (12,7 MB)
130 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 31 października 1946 r. o odznaczeniach obywateli na wniosek Ministerstwa Przemysłu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 130 (12,7 MB)
129 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 31 października 1946 r. o odznaczeniu za zasługi na polu krzewienia idei wychowania fizycznego i sportów w Polsce oraz rozsławianie imienia Polski na bieżniach i stadionach świata. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 129 (12,7 MB)
128 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 31 października 1946 r. o odznaczeniu w uznaniu wybitnych zasług położonych na niwie działalności artystyczno-teatralnej dla dobra i wielkości Sceny Polskiej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 128 (12,7 MB)
127 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 października 1946 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi położone w walce ze wspólnym wrogiem niemieckim o wolność i demokrację Narodów Słowiańskich. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 127 (12,7 MB)
126 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 października 1946 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi położone w walce o wolność i demokrację Narodów Słowiańskich. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 126 (12,7 MB)
125 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 października 1946 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi położone w walce o wolność i demokrację Narodów Słowiańskich. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 125 (12,7 MB)
124 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 października 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą, oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 124 (12,7 MB)
123 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1946 r. o odznaczeniach obywateli na wniosek Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 123 (12,7 MB)
122 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1946 r. o odznaczeniach za zasługi przy usprawnieniu transportu kolejowego w Polsce. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 122 (12,7 MB)
121 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 października 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 121 (12,7 MB)
120 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 lipca 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone w walce z okupantem i udział w pracach konspiracyjnych w okresie okupacji na terenie całego kraju. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 120 (12,7 MB)
119 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 25 lipca 1946 r. o odznaczeniach oficerów, podoficerów i szeregowych W.P. za gorliwą pracę i wzorowe wypełnianie obowiązków. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 119 (12,7 MB)
118 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 lipca 1946 r. za zasługi położone w dziele organizacji administracji Kolejowej oraz odbudowy i uruchomienia komunikacji i transportu kolejowego na terenie kraju. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 118 (12,7 MB)
117 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lipca 1946 r. o odznaczeniach pracowników na wniosek Ministerstwa Skarbu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 117 (12,7 MB)
116 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lipca 1946 r. o odznaczeniach obywateli z terenu wojew. szczecińskiego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 116 (12,7 MB)
115 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lipca 1946 r. o odznaczeniach pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych za gorliwą i wydajną pracę. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 115 (12,7 MB)
114 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lipca 1946 r. o odznaczeniach obywateli. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 114 (12,7 MB)
113 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 18 lipca 1946 r. o odznaczeniach pracowników w dziale aprowizacji i handlu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1947 pozycja 113 (12,7 MB)

< Dziennik nr 24

Dziennik nr 26 >