Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1949 r. separator

Nr 101

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (428,3 kB)

< Dziennik nr 100

Dziennik nr 102 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1194 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1949 r. w sprawie zmiany zarządzeń o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: „Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 2 - Roboty Drogowe”, „Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 3 - Roboty Wodne”, „Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 4 - Roboty Elektrotechniczne i Instalacyjne” i „Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 5 - Eksploatacja Żwiru i Kruszywa”, oraz zmiany statutów tych przedsiębiorstw. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 1194 (445,0 kB)
1193 Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 30 listopada 1949 r. o skreśleniu z wykazu przedsiębiorstw podlegających przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstwa „Radomskie Towarzystwo Elektryczne - Spółka Akcyjna - Radom”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 1193 (445,0 kB)
1192 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 9 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 1192 (445,0 kB)
1191 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 3 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 1191 (445,0 kB)
1190 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Zakłady Liniarsko-Introligatorskie Józef Barlak i S-ka, Sp. z o. o. w Warszawie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 1190 (429,5 kB)
1189 Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 3 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Fabryka Maszyn „Rzewuski i S-ka” S. A. w Warszawie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 1189 (429,5 kB)
1188 Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Ciężkiego oraz Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 27 października 1949 r. w sprawie włączenia Instytutu Cukrownictwa do Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 1188 (429,5 kB)
1187 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1949 r. o terminie załatwiania podań o zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 1187 (429,5 kB)
1186 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 17 listopada 1949 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez Prokuratorię Generalną R. P. przedsiębiorstw państwowych i państwowo-spółdzielczych podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 1186 (429,5 kB)
1185 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego przemysłu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 1185 (815,5 kB)
1184 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 6 grudnia 1949 r. w sprawie obowiązku stosowania stali OW50 według normy PN-H-93215 i drutu o średnicy 3 mm i 4,5 mm w gatunku handlowym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 1184 (814,3 kB)
1183 Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 15 grudnia 1949 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 1183 (428,3 kB)

< Dziennik nr 100

Dziennik nr 102 >