Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1949 r. separator

Nr 51

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (944,3 kB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 52 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
721 Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do Spraw Podatku Gruntowego z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie określenia kategorii podatników i warunków pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 721 (695,8 kB)
720 Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 25 lipca 1949 r. o przejęciu przedsiębiorstwa państwowego „Zakłady Prefabrykacji Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych” przez przedsiębiorstwo państwowe „Zakłady Prefabrykacji”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 720 (461,5 kB)
719 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 23 lipca 1949 r. o skreśleniu z wykazu przedsiębiorstw podlegających przejściu na własność Państwa przedsiębiorstwa „Parkieciarnia we Wrocławiu”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 719 (461,5 kB)
718 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1949 r. w sprawie upoważnienia podległych organów do udzielania zamówień osobom niewymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 718 (461,5 kB)
717 Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 23 lipca 1949 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Centrala Zbytu Przemysłu Tłuszczowego”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 717 (933,2 kB)
716 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem „Pingwin” w Warszawie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 716 (477,4 kB)
715 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 lipca 1949 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem p. f. „Łuszczarnia-Płatkarnia w Wągrowcu”, wł. Piotra Olgierda Płoszyńskiego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 715 (477,4 kB)
714 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Spółki „ʹMetawarʹ Warsztaty Mechaniczne”, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 714 (477,4 kB)
713 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Budownictwa z dnia 21 lipca 1949 r. w sprawie częściowego przejęcia czynności i personelu Regionalnych Dyrekcji Planowania Przestrzennego przez Biura Regionalne Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 713 (932,9 kB)
712 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 lipca 1949 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Instytutowi Pracy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 712 (905,0 kB)
711 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie składu Międzyministerialnej Komisji Aktywizacji Eksportu Rolniczo-Spożywczego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 711 (449,5 kB)
710 Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie planowania kasowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 710 (884,8 kB)
709 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1949 r. o terminie wejścia w moc prawa o sądach obywatelskich w gminach wiejskich: Cisów, Górno, Błaszki, i o utworzeniu jednego Sądu Obywatelskiego dla gmin wiejskich: Cisów, Górno i Daleszyce w gminie wiejskiej Daleszyce, oraz jednego Sądu Obywatelskiego dla gminy wiejskiej Błaszki i miejskiej Błaszki w m. Błaszki. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 709 (441,1 kB)
708 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 lipca 1949 r. o ustaleniu wysokości zaliczkowej opłaty za pomoc leczniczą dla osób pobierających zaopatrzenia emerytalne lub renty. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 708 (441,1 kB)
707 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1949 r. w sprawie wykonywania orzeczeń o zabezpieczeniu przepadku przedsiębiorstw. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 707 (956,4 kB)
706 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1949 pozycja 706 (944,3 kB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 52 >