Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1950 r. separator

Nr 109

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (404,0 kB)

< Dziennik nr 108

Dziennik nr 110 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1378 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 23 września 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 29 lipca 1950 r. ustanawiającego przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem pod firmą: Dominik Jura, Fabryka Maszyn w Kętach. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1378 (331,1 kB)
1377 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 29 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu rejonowych przedsiębiorstw przemysłu leśnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1377 (331,1 kB)
1376 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 29 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centralny Zarząd Przemysłu Leśnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1376 (331,1 kB)
1375 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 września 1950 r. w sprawie udzielania zamówień osobom, nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1375 (572,2 kB)
1374 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 września 1950 r. w sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych, obowiązanych do zawierania umów generalnych i bezpośrednich, oraz ustalenia terminu zawierania umów planowych na rok 1950. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1374 (376,1 kB)
1373 Uchwała Prezydium Rządu z dnia 4 października 1950 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i ochrony pracy przy przewozie, przeładunku i magazynowaniu materiałów niebezpiecznych i szkodliwych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1373 (870,2 kB)
1372 Uchwała Prezydium Rządu z dnia 4 października 1950 r. w sprawie rozbudowy m. Tychy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1372 (951,1 kB)
1371 Obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 1950 r. o obligacjach Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r., wylosowanych do umarzania i premiowania na dzień 15 października 1950 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1371 (457,0 kB)
1370 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1950 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Szkół Wyższych i Nauki oraz w podległych urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Szkół Wyższych i Nauki. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1370 (1,4 MB)
1369 Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 października 1950 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Komunikacji. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1369 (462,3 kB)
1368 Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 września 1950 r. w sprawie przyznania pracownikom Biura Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą dodatków do uposażeń za znajomość języków obcych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1368 (859,0 kB)
1367 Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 września 1950 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie państwowych stypendiów dla młodzieży szkół wyższych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1367 (404,0 kB)
1366 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 października 1950 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1366 (404,0 kB)

< Dziennik nr 108

Dziennik nr 110 >