Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1950 r. separator

Nr 111

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (375,8 kB)

< Dziennik nr 110

Dziennik nr 112 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1403 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 6 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1403 (357,3 kB)
1402 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1402 (357,3 kB)
1401 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1401 (775,9 kB)
1400 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 października 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Wytwórnia Artykułów Blaszanych i Żelaznych w Warszawie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1400 (425,9 kB)
1399 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Pracownie Konserwacji Zabytków - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1399 (425,9 kB)
1398 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 października 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1398 (432,4 kB)
1397 Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 7 października 1950 r. w sprawie upoważnienia niektórych podległych Ministrowi Budownictwa przedsiębiorstw do udzielania zamówień osobom, nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1397 (432,4 kB)
1396 Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 czerwca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 15 grudnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Chemicznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1396 (432,4 kB)
1395 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 11 października 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem „Tartak w Skierniewicach - Napoleon Nielubowicz”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1395 (432,4 kB)
1394 Orzeczenie nr 28 Ministra Leśnictwa z dnia 12 września 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1394 (367,3 kB)
1393 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 września 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Centralny Zarząd Przemysłu Chłodniczego”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1393 (415,3 kB)
1392 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 1950 r. o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw państwowych, których świadczenia wolne są od podatku obrotowego w roku 1950. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1392 (415,3 kB)
1391 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 1950 r. o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw państwowych, wolnych od podatku dochodowego w roku podatkowym 1950. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1391 (862,6 kB)
1390 Okólnik nr 15 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 października 1950 r. w sprawie kontroli zużycia paliwa przez pojazdy mechaniczne. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1390 (454,6 kB)
1389 Lista osób wyróżnionych odznaką „Racjonalizatora Produkcji”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1389 (454,6 kB)
1388 Lista osób wyróżnionych odznaką „Przodownika Pracy”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1388 (454,6 kB)
1387 Okólnik Ministra Finansów z dnia 30 września 1950 r. w sprawie stosowania do państw obcych i personelu przedstawicielstw tych państw w Polsce zwolnień podmiotowych w podatku od nabycia praw majątkowych i w opłacie skarbowej od podań i świadectw. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1387 (894,3 kB)
1386 Decyzja Ministra Finansów z dnia 9 października 1950 r. o uznaniu instytucji kredytu długoterminowego za rozwiązane. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1386 (447,0 kB)
1385 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 27 września 1950 r. w sprawie przekazania władzom podległym decyzji o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego na mieszkanie służbowe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1385 (447,0 kB)
1384 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 1950 r. w sprawie obowiązków i uprawnień likwidatora majątku izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1384 (815,5 kB)
1383 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 października 1950 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1383 (375,8 kB)
1382 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1950 r. w sprawie nadania Orderu „Sztandar Pracy”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 1382 (375,8 kB)

< Dziennik nr 110

Dziennik nr 112 >