Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1950 r. separator

Nr 25

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (358,7 kB)

< Dziennik nr 24

Dziennik nr 26 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
278 Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 grudnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Elektrotechnicznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 278 (468,3 kB)
277 Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: „Górnośląskie Zakłady Maszyn Elektrycznych”, „Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych”, „Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych ʹŚwidnicaʹ”, „Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego”, „Zakłady Wytwórcze Aparatury Teletechnicznej”, „Zakłady Wytwórcze Głośników”, „Bialskie Zakłady Elektrotechniczne”, „Łódzkie Zakłady Wytwórcze Aparatury Elektrycznej”, „Zakłady Wytwórcze Transformatorów”, „Poznańskie Zakłady Elektrotechniczne” i „Zakłady Wytwórcze Osprzętu Sieciowego”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 277 (914,8 kB)
276 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 lutego 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 stycznia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 276 (453,8 kB)
275 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 lutego 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 275 (453,8 kB)
274 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 22 lutego 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 274 (453,8 kB)
273 Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Budownictwo Przemysłowe Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 273 (892,1 kB)
272 Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 15 lutego 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Wierceń Badawczych i Robót Fundamentowych”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 272 (445,5 kB)
271 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 lutego 1950 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: „Kolejowe Zakłady Gastronomiczne”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 271 (923,8 kB)
270 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie wykazu instytucji, subwencjonowanych przez Państwo, obowiązanych do przestrzegania przepisów o dostawach, robotach i usługach. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 270 (937,5 kB)
269 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: „Państwowa Opera w Poznaniu”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 269 (459,2 kB)
268 Decyzja Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1950 r. w sprawie uznania majątku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie, znajdującego się na obszarze Państwa Polskiego, za zlikwidowany. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 268 (459,2 kB)
267 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 1950 r. w sprawie terminu wejścia w moc przepisów o sądach obywatelskich w gminach wiejskich: Kąty, Konary i Czersk oraz w sprawie utworzenia jednego Sądu Obywatelskiego dla gminy miejskiej Góra Kalwaria i gmin wiejskich: Kąty, Konary i Czersk w m. Góra Kalwaria. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 267 (459,2 kB)
266 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 1950 r. w sprawie terminu wejścia w życie przepisów prawa o sądach obywatelskich w gminie wiejskiej Radzików oraz o utworzeniu jednego Sądu Obywatelskiego dla gminy wiejskiej Radzików i gminy miejskiej Błonie w m. Błoniu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 266 (459,2 kB)
265 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 13 lutego 1950 r. w sprawie określenia przedmiotu egzaminu na stanowisko rzecznika patentowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 265 (926,1 kB)
264 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 13 lutego 1950 r. w sprawie nadania statutu Kolegium Rzeczników Patentowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 264 (1,3 MB)
263 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie nadania Orderu „Sztandar Pracy”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 263 (358,7 kB)
262 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 17 lutego 1950 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 262 (358,7 kB)
261 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 13 lutego 1950 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 261 (358,7 kB)

< Dziennik nr 24

Dziennik nr 26 >