Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1950 r. separator

Nr 33

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (378,3 kB)

< Dziennik nr 32

Dziennik nr 34 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
396 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 grudnia 1949 r. o zmianie zarządzenia z dnia 25 czerwca 1949 r. - w sprawie upoważnienia podległych organów do udzielania zamówień osobom niewymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 396 (273,1 kB)
395 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Zdrowia o przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Centrala Handlowa Farmaceutyczno-Sanitarna Centrosan” majątku Centralnej Składnicy Sanitarnej Ministerstwa Zdrowia. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 395 (273,1 kB)
394 Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Żeglugi. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 394 (733,2 kB)
393 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 marca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Centralne Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 393 (467,4 kB)
392 Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 14 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: „Browar w Koninie”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 392 (467,4 kB)
391 Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 17 marca 1950 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu zamówień w trybie bezprzetargowym osobom innym niż wymienione w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 391 (935,0 kB)
390 Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 8 marca 1950 r. o wadiach, zabezpieczeniach umów i zaliczkach. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 390 (474,9 kB)
389 Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: „Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane - Kielce”, „Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane - Rzeszów”, „Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane Robót Instalacyjnych”, „Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane Robót Konserwatorskich i Architektury Monumentalnej”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 389 (931,4 kB)
388 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 20 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 388 (463,7 kB)
387 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 17 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 387 (463,7 kB)
386 Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 20 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 386 (921,7 kB)
385 Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: „Uniwersum”, Fabryka Wyrobów Metalowych w Częstochowie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 385 (465,3 kB)
384 Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Fabryka Pługów i Narzędzi Rolniczych Józef Sucheni, Sp. z o.o. w Gidlach, pow. Radomsko. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 384 (465,3 kB)
383 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 13 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Piekarnia Ignacego Gustowskiego w Wilanowie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 383 (465,3 kB)
382 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 7 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Rzeźnia w Rembertowie, Bracia Walenty i Aleksander Sobolewscy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 382 (465,3 kB)
381 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1950 r. w sprawie wprowadzenia planowania kasowego we władzach i urzędach administracji państwowej oraz w instytucjach i zakładach państwowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 381 (957,3 kB)
380 Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 14 marca 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Centrala Sprzętu Pożarniczego, Ratunkowego i Ochronnego”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 380 (499,3 kB)
379 Uchwała Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie maszyn statystyczno-biurowych systemu Hollerith, Powers, International i Bull. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 379 (499,3 kB)
378 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 1950 r. w sprawie wzoru dyplomu lekarza. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 378 (327,4 kB)
377 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 1950 r. o zaliczeniu niektórych domów matki i dziecka, domów małych dzieci oraz żłobków do zakładów społecznych służby zdrowia. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 377 (624,3 kB)
376 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie organizacji i zakresu działania państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt oraz nadzoru nad tymi zakładami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 376 (773,3 kB)
375 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 13 lutego 1950 r. w sprawie powołania oddziałów rejonowych Kolegium Rzeczników Patentowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1950 pozycja 375 (378,3 kB)

< Dziennik nr 32

Dziennik nr 34 >