Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1952 r. separator

Nr 1

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (857,7 kB)

< Dziennik dla roku 1951, numer 106

Dziennik nr 2 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
29 Orzeczenie nr 18 Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 30 listopada 1951 r. o przejęciu i przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 29 (619,8 kB)
28 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 listopada 1951 r. w sprawie dyscypliny w zakresie działalności inwestycyjnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 28 (694,1 kB)
27 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Krzemianów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 27 (319,6 kB)
26 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1951 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku obrotowego oraz zaniechania ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego z tytułu świadczeń organizacji sportowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 26 (227,7 kB)
25 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1951 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu imprez widowiskowo-rozrywkowych, urządzanych na rzecz Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 25 (227,7 kB)
24 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1951 r. w sprawie zgłaszania obowiązku podatkowego w zakresie działalności gospodarczej przez organizacje polityczne, społeczne i zawodowe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 24 (227,7 kB)
23 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie przejęcia części agend Banku Rolnego przez Narodowy Bank Polski. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 23 (288,9 kB)
22 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie pozabudżetowych środków specjalnych na finansowanie inwestycji. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 22 (582,7 kB)
21 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 listopada 1951 r. w sprawie upoważnienia prezydiów rad narodowych i przedsiębiorstw komunalnych do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 21 (527,0 kB)
20 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1951 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczenia między przedsiębiorstwami wykonawczymi budowlano-montażowymi a zleceniodawcami robót budowlano-montażowych z tytułu kosztów wynikłych z zatrudnienia robotników zamiejscowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 20 (327,7 kB)
19 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. zmieniające i uzupełniające niektóre przepisy instrukcji o inwestycjach pozalimitowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 19 (593,0 kB)
18 Zarządzenie nr 157 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów prawnych w prezydiach rad narodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 18 (271,0 kB)
17 Uchwała nr 931 Prezydium Rządu z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie wynagrodzenia krwiodawców za dostarczanie krwi. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 17 (356,1 kB)
16 Uchwała nr 928 Prezydium Rządu z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie ujednolicenia systemu opłacania należności przewozowych przy przesyłkach kolejowych w komunikacji wewnętrznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 16 (356,1 kB)
15 Uchwała nr 917 Prezydium Rządu z dnia 21 grudnia 1951 r. w sprawie robót i dostaw inwestycyjnych, objętych planem inwestycyjnym na rok 1951, nie wykonanych rzeczowo do dnia 31 grudnia 1951 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 15 (697,6 kB)
14 Uchwała nr 916 Prezydium Rządu z dnia 21 grudnia 1951 r. w sprawie tymczasowego uregulowania stosunków między inwestorami a przedsiębiorstwami wykonującymi roboty budowlano-montażowe oraz między generalnymi wykonawcami a podwykonawcami po dniu 1 stycznia 1952 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 14 (347,2 kB)
13 Uchwała nr 915 Prezydium Rządu z dnia 21 grudnia 1951 r. w sprawie ustalenia zasady generalnego wykonawcy robót budowlanych i montażowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 13 (345,4 kB)
12 Uchwała nr 941 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 12 (345,4 kB)
11 Uchwała nr 940 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 11 (264,8 kB)
10 Uchwała nr 934 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1951 r. o zmianie uchwały nr 49 Rady Ministrów w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego i o przejściu Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego pod zwierzchni nadzór Prezesa Rady Ministrów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 10 (264,8 kB)
9 Uchwała nr 864 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. o zmianie Instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 9 (264,8 kB)
8 Uchwała nr 863 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Rolnictwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 8 (507,2 kB)
7 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 7 (248,1 kB)
6 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 6 (248,1 kB)
5 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 5 (210,9 kB)
4 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 4 (210,9 kB)
3 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie nadania orderu „Sztandar Pracy”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 3 (210,9 kB)
2 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 grudnia 1951 r. w sprawie nadania orderu „Sztandar Pracy”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 2 (210,9 kB)
1 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1951 r. w sprawie nadania orderu „Budowniczych Polski Ludowej”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 1 (857,7 kB)

< Dziennik dla roku 1951, numer 106

Dziennik nr 2 >