Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1952 r. separator

Nr 34

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (748,7 kB)

< Dziennik nr 33

Dziennik nr 35 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
503 Lista osób wyróżnionych odznaką „Przodownika Pracy”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 503 (317,5 kB)
502 Lista osób wyróżnionych odznaką „Racjonalizatora Produkcji”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 502 (317,5 kB)
501 Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem „Zasłużonego Przodownika Pracy”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 501 (317,5 kB)
500 Okólnik Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 1952 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej poświadczeń prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu dla celów ubezpieczenia rodzinnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 500 (311,1 kB)
499 Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 18 kwietnia 1952 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 499 (311,1 kB)
498 Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 4 kwietnia 1952 r. w sprawie powołania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 498 (632,8 kB)
497 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie przemianowania katedry na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 497 (301,0 kB)
496 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku obrotowego świadczeń Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 496 (301,0 kB)
495 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie zaniechania ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego z tytułu regulacji niektórych zobowiązań pieniężnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 495 (581,2 kB)
494 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 494 (287,5 kB)
493 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 1952 r. w sprawie zwolnienia niektórych podań, świadectw i pism od opłaty skarbowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 493 (950,7 kB)
492 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1952 r. w sprawie zarachowania sum pobranych z tytułu narzutu dodatkowego przez zakłady gastronomiczne oraz zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku obrotowego od zakładów gastronomicznych podlegających opodatkowaniu podatkiem obrotowym na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 492 (319,3 kB)
491 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1952 r. w sprawie przejęcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego niektórych agend oraz aktywów i pasywów od Banku Inwestycyjnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 491 (636,5 kB)
490 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 kwietnia 1952 r. w sprawie powoływania komisji w przedsiębiorstwach państwowych oraz organizacjach spółdzielczych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 490 (699,6 kB)
489 Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1952 r. w sprawie upoważnienia przedsiębiorstwa państwowego „Przedsiębiorstwo Wystaw i Targów” do udzielania zamówień osobom, nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych, do zwalniania od obowiązku zabezpieczania umów i do udzielania zaliczek oraz w sprawie sposobu udzielania zamówień w trybie bezprzetargowym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 489 (303,7 kB)
488 Zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1952 r. o wyznaczeniu urzędów stanu cywilnego, właściwych do wpisywania postanowień sądowych, ustalających treść sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (metryk) obywateli polskich. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 488 (303,7 kB)
487 Uchwała nr 260 Prezydium Rządu z dnia 5 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich zarządów Miejskiego Handlu Detalicznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 487 (532,5 kB)
486 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 486 (236,1 kB)
485 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 485 (236,1 kB)
484 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 484 (748,7 kB)

< Dziennik nr 33

Dziennik nr 35 >