Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1952 r. separator

Nr 62

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (282,6 kB)

< Dziennik nr 61

Dziennik nr 63 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
949 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 kwietnia 1952 r. w sprawie likwidacji Urzędu Celnego w Zwardoniu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 949 (251,7 kB)
948 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1952 r. w sprawie opłaty skarbowej od niektórych podań i świadectw. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 948 (251,7 kB)
947 Zarządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Finansów z dnia 9 czerwca 1952 r. w sprawie wysokości i trybu opłacania składki za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu sołtysów i podsołtysów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 947 (556,3 kB)
946 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 18 czerwca 1952 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozdziału skór futerkowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 946 (311,8 kB)
945 Zarządzenie nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1952 r. w sprawie upoważnienia Komitetu Organizacyjnego Zlotu Młodych Przodowników-Budowniczych Polski Ludowej do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych, do zwalniania od obowiązku zabezpieczania umów i do udzielania zaliczek oraz w sprawie sposobu udzielania zamówień w trybie bezprzetargowym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 945 (604,2 kB)
944 Zarządzenie nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie nadania niektórym organom władzy uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 944 (299,6 kB)
943 Zarządzenie nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie wydawania Dziennika Urzędowego Wymiaru Sprawiedliwości. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 943 (642,9 kB)
942 Zarządzenie nr 155 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1952 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz w instytucjach i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 942 (1,4 MB)
941 Zarządzenie nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1952 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Centralnym Urzędzie Kinematografii oraz w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych Prezesowi Centralnego Urzędu Kinematografii. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 941 (1,4 MB)
940 Zarządzenie nr 108 Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 23 maja 1952 r. w sprawie właściwego zatrudniania absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w 1952 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 940 (796,1 kB)
939 Uchwała nr 513 Prezydium Rządu z dnia 1 lipca 1952 r. w sprawie trybu zatwierdzania wewnętrznych prac statystyczno-sprawozdawczych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 939 (617,0 kB)
938 Uchwała nr 543 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, którzy nie otrzymali mieszkań po przeniesieniu do pracy w m. st. Warszawie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 938 (643,4 kB)
937 Uchwała nr 525 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1952 r. w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 937 (281,6 kB)
936 Uchwała nr 521 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1952 r. w sprawie struktury organizacyjnej Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 936 (281,6 kB)
935 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 935 (282,6 kB)

< Dziennik nr 61

Dziennik nr 63 >