Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1952 r. separator

Nr 63

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (342,1 kB)

< Dziennik nr 62

Dziennik nr 64 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
973 Lista osób wyróżnionych odznaką „Przodownika Pracy”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 973 (287,1 kB)
972 Instrukcja Prezesa Państwowej Komisji Etatów z dnia 14 lipca 1952 r. w sprawie trybu ustalania i przenoszenia etatów samochodowych oraz przenoszenia i delegowania pojazdów samochodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 972 (583,0 kB)
971 Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 14 lipca 1952 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 971 (263,9 kB)
970 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 15 lipca 1952 r. w sprawie określenia zadań państwowej służby geologicznej w zakresie terenowym, wykonywanych przez prezydia wojewódzkich rad narodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 970 (263,9 kB)
969 Zarządzenie Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 28 marca 1952 r. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez jednostki podległe Ministrowi Budownictwa Przemysłowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 969 (1,3 MB)
968 Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 26 czerwca 1952 r. w sprawie tymczasowego określenia terminów sporządzania faktur przejściowych przez przedsiębiorstwa projektowania. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 968 (264,7 kB)
967 Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 23 czerwca 1952 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa oraz niektórych kategorii osób prawnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 967 (264,7 kB)
966 Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie określenia przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 966 (267,3 kB)
965 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 maja 1952 r. w sprawie utworzenia specjalnych studiów wychowania fizycznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 965 (267,3 kB)
964 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1952 r. w sprawie norm zaników spirytusu dla gorzelni oraz należnego podatku od ubytków. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 964 (597,1 kB)
963 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 1952 r. o przeprowadzeniu poboru i wcieleniu poborowych w 1952 roku. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 963 (573,6 kB)
962 Zarządzenie nr 170 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1952 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez organy zastępstwa prawnego przedsiębiorstw państwowych, podległych Centralnemu Urzędowi Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 962 (243,8 kB)
961 Zarządzenie nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1952 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Centralnemu Urzędowi Kinematografii. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 961 (243,8 kB)
960 Zarządzenie nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1952 r. w sprawie przekazania uprawnień władzy naczelnej w stosunku do referatów geologicznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 960 (243,8 kB)
959 Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w wydziałach rolnictwa i leśnictwa prezydiów rad narodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 959 (194,1 kB)
958 Uchwała nr 547 Prezydium Rządu z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie zagospodarowania kabli, przewodów i urządzeń zasilających z tras nie eksploatowanych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 958 (331,1 kB)
957 Uchwała nr 571 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. o zmianie uchwały nr 47 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie premiowania niektórych pracowników wydziałów rolnictwa i leśnictwa w prezydiach rad narodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 957 (579,1 kB)
956 Uchwała nr 551 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. o zmianie Instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 956 (255,2 kB)
955 Uchwała nr 550 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie statutu organizacyjnego Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 955 (501,9 kB)
954 Uchwała nr 549 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. o rozciągnięciu na pracowników Polskiej Akademii Nauk uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych Ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 954 (253,9 kB)
953 Uchwała nr 548 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie przekazania Polskiej Akademii Nauk niektórych placówek naukowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 953 (466,7 kB)
952 Uchwała nr 538 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1952 r. o zmianie Instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 952 (220,1 kB)
951 Uchwała nr 537 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1952 r. o zmianie Instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 951 (220,1 kB)
950 Uchwała nr 536 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1952 r. o zmianie Instrukcji nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 950 (342,1 kB)

< Dziennik nr 62

Dziennik nr 64 >