Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1952 r. separator

Nr 9

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (611,1 kB)

< Dziennik nr 8

Dziennik nr 10 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
98 Okólnik Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1952 r. w sprawie zasad opodatkowania organizacji politycznych, społecznych i zawodowych w zakresie ich działalności gospodarczej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 98 (324,5 kB)
97 Okólnik nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie prawidłowego rozdziału urlopów wypoczynkowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 97 (620,4 kB)
96 Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 31 grudnia 1951 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ujawnienia, upłynnienia i zapobiegania tworzeniu się zbędnych i nadmiernych remanentów materiałów w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 96 (301,6 kB)
95 Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie nadania statutu Morskiemu Instytutowi Rybackiemu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 95 (876,6 kB)
94 Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie dostosowania organizacji Morskiego Instytutu Rybackiego do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 94 (260,3 kB)
93 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 3 stycznia 1952 r. w sprawie likwidacji urzędów celnych w Chochołowie i Korbielowie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 93 (260,3 kB)
92 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie organizacji kontroli wewnętrznej w resorcie przemysłu chemicznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 92 (529,2 kB)
91 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie przesunięcia terminu złożenia zeznań podatkowych za rok podatkowy 1951. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 91 (274,5 kB)
90 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1952 r. w sprawie sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych Polski. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 90 (274,5 kB)
89 Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie wzoru umowy o praktykę zawodową, wakacyjną lub dyplomową pomiędzy szkołą zawodową lub szkołą wyższą a zakładem pracy, w którym uczniowie szkół zawodowych lub szkół wyższych odbywać będą praktyki zawodowe, wakacyjne lub dyplomowe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 89 (621,4 kB)
88 Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 88 (1,3 MB)
87 Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1952 r. w sprawie sieci archiwalnej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 87 (681,9 kB)
86 Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1952 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 86 (308,7 kB)
85 Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu wydawania organom Milicji Obywatelskiej upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 85 (598,5 kB)
84 Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie nadania niektórym organom władzy uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 84 (295,5 kB)
83 Uchwała nr 22 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dzienników urzędowych ministerstw i urzędów centralnych oraz dzienników międzyresortowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 83 (640,1 kB)
82 Uchwała nr 16 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 82 (632,0 kB)
81 Uchwała nr 2 Prezydium Rządu z dnia 5 stycznia 1952 r. w sprawie ujednolicenia ubezpieczenia społecznego w żupach solnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 81 (287,5 kB)
80 Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie dodatku przejściowego za brak mieszkania dla sędziów Sądu Najwyższego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 80 (287,5 kB)
79 Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. zmieniająca uchwałę nr 50 Rady Ministrów w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Kolei. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 79 (605,3 kB)
78 Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. zmieniająca uchwałę nr 49 Rady Ministrów w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 78 (323,5 kB)
77 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1952 pozycja 77 (611,1 kB)

< Dziennik nr 8

Dziennik nr 10 >