Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1953 r. separator

Nr 76

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (226,0 kB)

< Dziennik nr 75

Dziennik nr 77 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
917 Lista osób wyróżnionych odznaką „Przodownika Pracy”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1953 pozycja 917 (357,0 kB)
916 Okólnik Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1953 r. w sprawie pobierania opłat skarbowych od wypisów z akt stanu cywilnego wydawanych obywatelom polskim zamieszkałym za granicą. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1953 pozycja 916 (357,0 kB)
915 Okólnik nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1953 r. w sprawie zaproszeń członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) przez naczelne organy administracji państwowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1953 pozycja 915 (265,2 kB)
914 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 31 grudnia 1953 r. w sprawie likwidacji Urzędu Celnego w Pietraszynie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1953 pozycja 914 (265,2 kB)
913 Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 30 lipca 1953 r. w sprawie reorganizacji niektórych zrzeszeń prywatnego przemysłu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1953 pozycja 913 (265,2 kB)
912 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 lipca 1953 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1953 pozycja 912 (327,6 kB)
911 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad prowadzenia księgowości przez jednostki dokonujące rozliczeń z budżetem centralnym i budżetami terenowymi z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat oraz z tytułu środków obrotowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1953 pozycja 911 (2,9 MB)
910 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1953 r. w sprawie dokonywania wpłat do budżetu kwot przedawnionych i prekludowanych zobowiązań przedsiębiorstw państwowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1953 pozycja 910 (267,9 kB)
909 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1953 pozycja 909 (259,1 kB)
908 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 7 lipca 1953 r. w sprawie obowiązku ubezpieczenia członków straży pożarnych w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1953 pozycja 908 (259,1 kB)
907 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 sierpnia 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 2 maja 1953 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Lekkiego uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu niektórymi surowcami i półfabrykatami włókienniczymi. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1953 pozycja 907 (226,0 kB)

< Dziennik nr 75

Dziennik nr 77 >