Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1954 r. separator

Nr 120

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (627,4 kB)

< Dziennik nr 118

Dziennik nr 121 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1709 Lista osób wyróżnionych odznaką „Przodownika Pracy”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1709 (386,8 kB)
1708 Lista osób wyróżnionych odznaką „Racjonalizatora Produkcji”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1708 (386,8 kB)
1707 Instrukcja Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji ciągłej zapasów materiałowych, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1707 (1,3 MB)
1706 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów). Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1706 (276,3 kB)
1705 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 28 listopada 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów). Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1705 (276,3 kB)
1704 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 26 listopada 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie powiatu tarnowskiego obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów). Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1704 (289,0 kB)
1703 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 24 listopada 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów). Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1703 (289,0 kB)
1702 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 4 listopada 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów). Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1702 (590,5 kB)
1701 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 28 października 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż w naturze na rzecz Państwa (odsypów). Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1701 (308,7 kB)
1700 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 26 października 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów). Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1700 (308,7 kB)
1699 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie udzielania zezwoleń na czas ograniczony na prowadzenie przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1699 (312,5 kB)
1698 Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 26 listopada 1954 r. w sprawie ustalenia wysokości dopuszczalnego zysku dla przedsiębiorstw gospodarki nie uspołecznionej przy produkcji artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz przy świadczeniu usług o charakterze przemysłowym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1698 (312,5 kB)
1697 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych II stopnia, których absolwenci podlegają w 1955 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1697 (622,8 kB)
1696 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1954 r. w sprawie rozliczenia z cudzoziemcami oraz obywatelami polskimi zamieszkałymi za granicą wkładów Społecznego Funduszu Oszczędnościowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1696 (317,6 kB)
1695 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie terminów złożenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 1954. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1695 (323,9 kB)
1694 Zarządzenie nr 292 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie wynagrodzenia członków komisji do spraw szkód górniczych za udział w posiedzeniach zespołów orzekających. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1694 (323,9 kB)
1693 Zarządzenie nr 291 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie powoływania członków komisji do spraw szkód górniczych oraz ich kwalifikacji. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1693 (673,9 kB)
1692 Zarządzenie nr 290 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie szczegółowej organizacji komisji do spraw szkód górniczych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1692 (606,1 kB)
1691 Uchwała nr 860 Prezydium Rządu z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa węglowego przeniesionych służbowo do Ministerstwa Kontroli Państwowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1691 (256,1 kB)
1690 Uchwała nr 859 Prezydium Rządu z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie częściowego rozciągnięcia szczególnych przywilejów dla górników w górnictwie węglowym na pracowników Ministerstwa Kontroli Państwowej - Zespołu Górnictwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1690 (256,1 kB)
1689 Uchwała nr 843 Prezydium Rządu z dnia 11 grudnia 1954 r. zmieniająca uchwałę z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie oszczędzania materiałów w 1954 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1689 (256,1 kB)
1688 Uchwała nr 70 Prezydium Rządu z dnia 6 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów projektowania dla budownictwa mieszkaniowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1688 (2,0 MB)
1687 Uchwała Rady Państwa z dnia 12 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 1687 (627,4 kB)

< Dziennik nr 118

Dziennik nr 121 >