Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1954 r. separator

Nr 32

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (754,6 kB)

< Dziennik nr 31

Dziennik nr 33 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
480 Lista osób wyróżnionych odznaką „Przodownika Pracy”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 480 (590,1 kB)
479 Lista osób wyróżnionych odznaką „Racjonalizatora Produkcji”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 479 (332,0 kB)
478 Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem „Zasłużonego Przodownika Pracy”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 478 (332,0 kB)
477 Pismo okólne nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1954 r. w sprawie przeliczania kosztorysów robót budowlanych, montażu konstrukcji oraz montażu maszyn i urządzeń przemysłowych na poziom cen bieżących. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 477 (376,9 kB)
476 Okólnik Ministra Finansów z dnia 31 marca 1954 r. w sprawie protokolarnego przejęcia i oddania spraw przez głównego (starszego) księgowego w przedsiębiorstwach i zakładach uspołecznionych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 476 (686,5 kB)
475 Instrukcja Ministra Finansów z dnia 25 marca 1954 r. zmieniająca instrukcję z dnia 22 czerwca 1951 r. w sprawie dystrybucji znaków opłaty skarbowej, blankietów wekslowych i znaków opłaty sądowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 475 (316,8 kB)
474 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 1954 r. w sprawie trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla lekarzy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 474 (630,4 kB)
473 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 1954 r. w sprawie nadania odznaki „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 473 (320,8 kB)
472 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 1953 r. w sprawie nadania odznaki „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 472 (314,2 kB)
471 Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 2 marca 1954 r. w sprawie trybu, terminów i form sporządzania faktur przez „Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Poszukiwawczych i Odkrywkowych Kamieniołomów Drogowych” za roboty geologiczno-poszukiwawcze i odkrywkowe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 471 (314,2 kB)
470 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie zaniechania wymiaru podatku obrotowego przy odprawach celnych w przywozie towarów z zagranicy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 470 (624,0 kB)
469 Uchwała nr 133 Prezydium Rządu z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej do rozpatrywania odwołań od decyzji, dotyczących przejmowania na własność Państwa gospodarstw rolnych niecałkowicie lub nienależycie zagospodarowanych oraz odszkodowań za te gospodarstwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 469 (317,0 kB)
468 Uchwała nr 132 Prezydium Rządu z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie świadczeń emerytalnych dla robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 468 (624,4 kB)
467 Uchwała nr 129 Prezydium Rządu z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 maja 1952 r. w przedmiocie ilości członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 467 (314,6 kB)
466 Uchwała nr 128 Prezydium Rządu z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie organizacji finansowej i trybu finansowania państwowych ośrodków maszynowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 466 (321,5 kB)
465 Uchwała nr 127 Prezydium Rządu z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie zasad spłaty kredytów długoterminowych udzielonych jednostkom spółdzielczym na finansowanie działalności inwestycyjnej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 465 (355,2 kB)
464 Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. zmieniająca uchwałę nr 325 z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 464 (315,5 kB)
463 Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie trybu dokonywania zmian w planie inwestycyjnym i w planie budownictwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 463 (1,5 MB)
462 Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. zmieniająca uchwałę z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie organizacji turystyki. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 462 (337,4 kB)
461 Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie wytycznych do ustalania cen detalicznych artykułów produkcji spółdzielczej, przeznaczonych na potrzeby ludności. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 461 (1,1 MB)
460 Uchwała Rady Państwa z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1954 pozycja 460 (754,6 kB)

< Dziennik nr 31

Dziennik nr 33 >