Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1956 r. separator

Nr 105

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,0 MB)

< Dziennik nr 104

Dziennik nr 106 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1227 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1956 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 706 Prezydium Rządu z dnia 13 listopada 1956 r. zmieniającej uchwałę nr 344 z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych norm i stawek akordowych dla robotników zatrudnionych przy pracach załadunkowych i wyładunkowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1227 (168,4 kB)
1226 Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1226 (168,4 kB)
1225 Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 4 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 30 grudnia 1955 r. w sprawie tymczasowych norm przebiegu niektórych opon samochodowych marki „Stomil”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1225 (266,4 kB)
1224 Zarządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 11 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 marca 1955 r. w sprawie zaopatrywania ubezpieczonych i członków ich rodzin w przedmioty ortopedyczne. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1224 (266,4 kB)
1223 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 listopada 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1223 (554,6 kB)
1222 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 listopada 1956 r. w sprawie ustalenia normy maksymalnego ubytku naturalnego owoców cytrusowych w obrocie detalicznym w okresie letnim. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1222 (293,9 kB)
1221 Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 20 grudnia 1956 r. w sprawie dostosowania przepisów o rozszerzeniu uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych do warunków pracy państwowego przemysłu terenowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1221 (515,6 kB)
1220 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1956 r. w sprawie szczegółowego planowania pokrycia finansowego w zakresie inwestycji limitowych na rok 1957. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1220 (604,2 kB)
1219 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 czerwca 1954 r. w sprawie branżowych planów kont. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1219 (723,7 kB)
1218 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany ramowego planu kont dla państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1218 (657,8 kB)
1217 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie opodatkowania za 1956 rok przewoźników, byłych członków pomocniczych spółdzielni przewozowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1217 (316,5 kB)
1216 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany ramowego planu kont dla prowadzonych według zasad rozrachunku gospodarczego państwowych przedsiębiorstw przemysłu średniego i wielkiego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1216 (670,1 kB)
1215 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany ramowego planu kont dla działających według zasad rozrachunku gospodarczego państwowych gospodarstw rolnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1215 (675,2 kB)
1214 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany ramowego planu kont dla prowadzonych według zasad rozrachunku gospodarczego państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1214 (633,8 kB)
1213 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany ramowego planu kont dla państwowych przedsiębiorstw transportu i łączności. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1213 (640,0 kB)
1212 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1956 r. w sprawie terminów składania rocznych sprawozdań finansowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1212 (667,5 kB)
1211 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie sprzedaży zbędnych artykułów nabytych na cele zaopatrzenia materiałowo-technicznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1211 (345,4 kB)
1210 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1956 r. w sprawie terminu obowiązywania dotychczasowych przepisów o ogólnych warunkach dostawy oraz o trybie zaopatrzenia w wyroby hutnicze, odlewy staliwne nie obrobione, wyroby kute nie obrobione, wyroby blaszane, metalowe artykuły gospodarstwa domowego, używane beczki i bębny blaszane, druty, wyroby z drutów, wyroby śrubowe, artykuły podkownicze i czarne narzędzia. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1210 (319,8 kB)
1209 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do tych pojazdów oraz o normowaniu zużycia materiałów pędnych w eksploatacji i obsłudze pojazdów samochodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1209 (319,8 kB)
1208 Zarządzenie nr 361 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1956 r. w sprawie odbywania i finansowania praktyk studentów szkół wyższych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego i Oświaty oraz Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1208 (1,3 MB)
1207 Uchwała nr 640 Prezydium Rządu z dnia 11 października 1956 r. zmieniająca uchwałę z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych rzemieślników. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1207 (336,5 kB)
1206 Uchwała nr 804 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1956 r. w sprawie środków na rozbudowę morskiej floty handlowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1206 (601,5 kB)
1205 Uchwała nr 788 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie uprawnień państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie rozporządzania zbędnymi maszynami i innymi przedmiotami urządzenia trwałego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1205 (995,3 kB)
1204 Uchwała nr 745 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1204 (512,6 kB)
1203 Uchwała nr 744 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1203 (578,6 kB)
1202 Uchwała nr 743 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie nagradzania za uruchomienie nowych produkcji, doskonalenie techniki i wprowadzenie do przemysłu osiągnięć nauki i techniki. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1202 (1,0 MB)

< Dziennik nr 104

Dziennik nr 106 >