Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1956 r. separator

Nr 106

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (564,0 kB)

< Dziennik nr 105

Dziennik dla roku 1957, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1246 Lista osób wyróżnionych odznaką „Przodownika Pracy”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1246 (764,7 kB)
1245 Zarządzenie Państwowej Komisji Cen z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie cen detalicznych na używane samochody osobowe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1245 (187,0 kB)
1244 Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie postępowania z nadetatowymi samochodami osobowymi. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1244 (482,3 kB)
1243 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie norm ubytku naturalnego ziarna zbóż podczas magazynowania w jednostkach uczestniczących w obrocie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1243 (707,0 kB)
1242 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych lub selekcjonowanych ważniejszych roślin uprawnych oraz dla osób wykonujących pomocnicze czynności hodowlane. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1242 (348,0 kB)
1241 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 października 1956 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnej oceny odmian. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1241 (234,9 kB)
1240 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie trybu ustalania nazwy stopnia wymienianego w dyplomie stwierdzającym ukończenie szkoły wyższej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1240 (234,9 kB)
1239 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1239 (1,0 MB)
1238 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, organizacji i kadencji komisji odwoławczych przy organach finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi), jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1238 (712,1 kB)
1237 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, organizacji i kadencji komisji podatkowych przy organach finansowych I instancji, jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1237 (713,7 kB)
1236 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 25 maja 1956 r. w sprawie przekazania Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego i Prezesowi Głównego Urzędu Miar uprawnień do ustalania cen zbytu na artykuły zaopatrzeniowe i inwestycyjne produkowane przez jednostki im podległe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1236 (316,8 kB)
1235 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie gospodarowania odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1235 (636,0 kB)
1234 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania Ministrom: Górnictwa Węglowego, Hutnictwa, Przemysłu Maszynowego i Przemysłu Chemicznego uprawnień do ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz cen robót (usług) o charakterze przemysłowym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1234 (691,2 kB)
1233 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania Ministrowi Gospodarki Komunalnej i Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do ustalania cen zbytu na artykuły zaopatrzeniowe i inwestycyjne oraz roboty (usługi) o charakterze przemysłowym, wykonywane przez przedsiębiorstwa im podległe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1233 (662,6 kB)
1232 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1956 r. uchylające zarządzenie z dnia 12 stycznia 1953 r. w sprawie wyrobu pieczywa cukierniczego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1232 (296,4 kB)
1231 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 maja 1951 r. w sprawie finansowania w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości wydatków na współzawodnictwo, nagrody indywidualne, wynagrodzenia za prace zlecone i udział w komisjach oraz popieranie ruchu racjonalizatorskiego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1231 (296,4 kB)
1230 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 grudnia 1956 r. w sprawie określenia wysokości opłat za legalizację narzędzi mierniczych i inne czynności urzędów miar. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1230 (3,2 MB)
1229 Uchwała nr 794 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1229 (255,5 kB)
1228 Uchwała nr 746 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie przekazania terenowych pracowni przedsiębiorstwa „Biura Planów Regionalnych” prezydiom wojewódzkich rad narodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1228 (564,0 kB)

< Dziennik nr 105

Dziennik dla roku 1957, numer 1 >