Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1956 r. separator

Nr 99

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (309,2 kB)

< Dziennik nr 98

Dziennik nr 100 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1152 Pismo okólne nr 332 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1956 r. w sprawie współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1152 (274,2 kB)
1151 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 8 listopada 1956 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów). Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1151 (274,2 kB)
1150 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 30 października 1956 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów). Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1150 (450,6 kB)
1149 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 listopada 1956 r. w sprawie książek zamówień dla osób wykonujących przemysł domowy i ludowy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1149 (943,1 kB)
1148 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 27 września 1956 r. w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1148 (271,1 kB)
1147 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 9 października 1956 r. w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez administrację leśną w resorcie przemysłu chemicznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1147 (726,6 kB)
1146 Zarządzenie Ministrów Finansów i Gospodarki Komunalnej z dnia 6 listopada 1956 r. w sprawie finansowania akcji usuwania pozostałości zniszczeń wojennych w miastach i osiedlach. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1146 (538,9 kB)
1145 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 23 listopada 1956 r. w sprawie przekazania Ministrowi Górnictwa Węglowego uprawnień do ustalania cen na roboty geodezyjne z zakresu miernictwa górniczego podziemnego, wykonywane przez podległe mu przedsiębiorstwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1145 (289,0 kB)
1144 Zarządzenie nr 343 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1956 r. w sprawie zasad obliczania premii. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1144 (289,0 kB)
1143 Uchwała nr 725a Prezydium Rządu z dnia 17 listopada 1956 r. zmieniająca uchwałę z dnia 24 września 1956 r. w sprawie dodatkowego nagradzania pracowników przyczyniających się do zmniejszenia zużycia paliw w zakładach przemysłowych w 1956 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1143 (259,0 kB)
1142 Uchwała nr 722 Prezydium Rządu z dnia 17 listopada 1956 r. zmieniająca uchwałę z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie powołania prowadzących meldunki. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1142 (259,0 kB)
1141 Uchwała nr 683 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1956 r. w sprawie trybu ustalania opłat i stawek taryfowych za usługi świadczone w obrotach z zagranicą przez jednostki gospodarcze podległe Ministrowi Żeglugi. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1141 (259,0 kB)
1140 Uchwała nr 738 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. uchylająca uchwałę z dnia 17 sierpnia 1956 r. w sprawie zasad zatrudniania pracowników w uspołecznionych zakładach pracy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1140 (203,9 kB)
1139 Uchwała nr 730 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. zmieniająca uchwałę z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie wzmożenia walki ze spekulacją. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1139 (203,9 kB)
1138 Uchwała nr 723 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie tymczasowego trybu wykonywania zadań zniesionych urzędów centralnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1138 (203,9 kB)
1137 Uchwała nr 718 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. uzupełniająca uchwałę z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie zmian w organizacji i działalności oddziałów zaopatrzenia robotniczego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1956 pozycja 1137 (309,2 kB)

< Dziennik nr 98

Dziennik nr 100 >