Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1965 r. separator

Nr 30

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (274,4 kB)

< Dziennik nr 29

Dziennik nr 31 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
169 Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1965 pozycja 169 (1,3 MB)
168 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej urzędów celnych w zakresie dochodzeń w sprawach przestępstw skarbowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1965 pozycja 168 (321,8 kB)
167 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1965 pozycja 167 (330,2 kB)
166 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmian w organizacji niektórych urzędów celnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1965 pozycja 166 (703,3 kB)
165 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1965 pozycja 165 (719,8 kB)
164 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1965 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w „Społem” Związku Spółdzielni Spożywców. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1965 pozycja 164 (346,8 kB)
163 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1965 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek Powszechnej Kasy Oszczędności, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek obsługujących obrót oszczędnościowy Powszechnej Kasy Oszczędności oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych o zajęciu na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1965 pozycja 163 (590,1 kB)
162 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1965 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku rejestracji niektórych cudzoziemców. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1965 pozycja 162 (249,0 kB)
161 Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1965 r. w sprawie właściwości resortowych komisji orzekających w wypadkach naruszeń dyscypliny budżetowej w zakresie budżetu centralnego w częściach dotyczących organizacji spółdzielczych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1965 pozycja 161 (249,0 kB)
160 Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad obowiązujących przy wypłatach funduszu płac i ich kontroli w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych powiązanych z budżetem centralnym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1965 pozycja 160 (249,0 kB)
159 Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1965 pozycja 159 (274,4 kB)
158 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie zmiany statutu Najwyższej Izby Kontroli. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1965 pozycja 158 (274,4 kB)

< Dziennik nr 29

Dziennik nr 31 >