Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1981 r. separator

Nr 19

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (253,5 kB)

< Dziennik nr 18

Dziennik nr 20 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
184 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 3 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania kalkulacji kosztów prac badawczych, wysokości zysku przekazywanego na fundusz efektów wdrożeniowych oraz prac badawczych wykonywanych bez umów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 184 (228,0 kB)
183 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 3 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o prace badawcze i umów związanych z wdrażaniem wyników tych prac oraz zasad udzielania zleceń przez jednostki nadrzędne. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 183 (228,0 kB)
182 Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 1981 r. w sprawie zagospodarowania zbędnych suszarń, strychów i innych pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 182 (310,0 kB)
181 Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 lipca 1981 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kredytu i pomocy bezzwrotnej na uzupełnienie lub pokrycie wkładów mieszkaniowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 181 (354,0 kB)
180 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytu bankowego dla ludności nierolniczej na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe oraz przebudowę pomieszczeń w budynkach państwowych na cele mieszkalne. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 180 (1015,1 kB)
179 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. w sprawie umarzania kredytów bankowych udzielonych spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 179 (299,1 kB)
178 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. w sprawie wysokości stawek ryczałtowych pierwszej raty spłaty kredytu bankowego udzielonego na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 178 (198,9 kB)
177 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. uchylające zarządzenie w sprawie ulg z tytułu powiększenia pogłowia krów mlecznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 177 (198,9 kB)
176 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. uchylające zarządzenie w sprawie pomocy kredytowej dla zespołów rolników i rolników indywidualnych na zakup bydła mlecznego i macior. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 176 (198,9 kB)
175 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. oraz bankom spółdzielczym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 175 (297,6 kB)
174 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1981 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności „Związek Harcerstwa Polskiego”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 174 (297,6 kB)
173 Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kryteriów i podziału inwestycji modernizacyjnych w przemyśle. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 173 (297,8 kB)
172 Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży masła. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 172 (546,5 kB)
171 Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste terenów w miastach. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 171 (254,6 kB)
170 Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 170 (226,2 kB)
169 Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 169 (226,2 kB)
168 Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 168 (1,8 MB)
167 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 167 (236,7 kB)
166 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra spraw wewnętrznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 166 (236,7 kB)
165 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 165 (236,7 kB)
164 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 164 (171,8 kB)
163 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 163 (171,8 kB)
162 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 162 (171,8 kB)
161 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra spraw wewnętrznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 161 (171,8 kB)
160 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 160 (171,8 kB)
159 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie wynagradzania osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 159 (224,2 kB)
158 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdań Rządu z wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego oraz budżetu Państwa za rok 1980. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 158 (224,2 kB)
157 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie aprobaty dla rządowego programu przezwyciężania kryzysu oraz stabilizowania gospodarki kraju. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 157 (253,5 kB)
156 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie upoważnienia Rządu do dokonywania zmian w narodowym planie społeczno-gospodarczym na 1981 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1981 pozycja 156 (253,5 kB)

< Dziennik nr 18

Dziennik nr 20 >