Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1985 r. separator

Nr 23

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (707,1 kB)

< Dziennik nr 22

Dziennik nr 24 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
183 Uchwała nr VII/53/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 1985 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 183 (422,4 kB)
182 Zarządzenie Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 2 września 1985 r. w sprawie terminów ogrzewania budynków i pomieszczeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 182 (851,9 kB)
181 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 12 sierpnia 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przydzielania i rozliczania środków Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na działalność zakładowych ośrodków kształcenia i informacji. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 181 (435,3 kB)
180 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lipca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia deficytowych zawodów robotniczych w przedsiębiorstwach państwowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 180 (599,8 kB)
179 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać posiłki profilaktyczne i regeneracyjne wzmacniające pod względem składu i wartości odżywczej, oraz warunków higieniczno-sanitarnych wydawania tych posiłków. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 179 (708,9 kB)
178 Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i zasad stosowania równoważnych norm czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 178 (723,1 kB)
177 Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie funkcji konsulów w zakresie rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a państwem przyjmującym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 177 (655,9 kB)
176 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności „Polski Komitet Pomocy Społecznej”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 176 (299,6 kB)
175 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności „Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną ”Polonia„”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 175 (299,6 kB)
174 Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 1985 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej do Sejmu PRL w 1985 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 174 (733,3 kB)
173 Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie zawierania umów przez obywateli polskich czasowo przebywających za granicą z jednostkami kierującymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 173 (803,6 kB)
172 Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad i stawek wynagradzania autorów utworów fotograficznych oraz umów o wykonanie lub wykorzystanie tych utworów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 172 (1,8 MB)
171 Uchwała Rady Państwa z dnia 10 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad powoływania składu Rady Ochrony Pracy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 171 (307,5 kB)
170 Uchwała Rady Państwa z dnia 31 lipca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 170 (322,1 kB)
169 Uchwała Rady Państwa z dnia 26 lipca 1985 r. w sprawie tytułu honorowego „Zasłużony Drukarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 169 (707,1 kB)

< Dziennik nr 22

Dziennik nr 24 >