Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1985 r. separator

Nr 8

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (383,8 kB)

< Dziennik nr 7

Dziennik nr 9 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
75 Uchwała nr IV/29/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 30 stycznia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Świdnicy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 75 (387,3 kB)
74 Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 74 (762,0 kB)
73 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 73 (794,9 kB)
72 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 72 (752,2 kB)
71 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 71 (352,0 kB)
70 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności „Zrzeszenie Prawników Polskich”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 70 (352,0 kB)
69 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności „Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 69 (352,0 kB)
68 Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terenowych funduszów mieszkaniowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 68 (310,8 kB)
67 Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości zasiłków przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin oraz innym osobom z tytułu spełniania obowiązku służby wojskowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 67 (310,8 kB)
66 Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 66 (310,8 kB)
65 Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. w sprawie częściowego uwzględnienia wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen artykułów żywnościowych niektórym osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 65 (393,2 kB)
64 Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. w sprawie niektórych działań związanych ze skutkami podwyżek cen w 1985 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 64 (393,2 kB)
63 Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w 1985 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1985 pozycja 63 (383,8 kB)

< Dziennik nr 7

Dziennik nr 9 >