Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1986 r. separator

Nr 22

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (369,1 kB)

< Dziennik nr 21

Dziennik nr 23 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
167 Uchwała nr XIII/106/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 24 czerwca 1986 r. w sprawie zmiany granic miasta Kwidzyna. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 167 (263,1 kB)
166 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 czerwca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kredytów na zagospodarowanie, udzielanych młodym małżeństwom i osobom samotnie wychowującym dzieci. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 166 (263,1 kB)
165 Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie określenia zasad okazywania bandery statku jednostkom pływającym marynarki wojennej i organów ochrony granic oraz oddawania honoru przez statki. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 165 (359,4 kB)
164 Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 26 czerwca 1986 r. w sprawie uzgadniania planów budowy, rozbudowy i przebudowy przewodowych międzymiastowych sieci telekomunikacyjnych przez jednostki organizacyjne resortów górnictwa i energetyki, komunikacji oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 164 (751,7 kB)
163 Zarządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 10 czerwca 1986 r. w sprawie szczegółowych warunków i zasad stosowania równoważnych norm czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 163 (703,5 kB)
162 Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki formularzami i Komisji Racjonalizacji Druków. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 162 (311,2 kB)
161 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 161 (178,2 kB)
160 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie powołania ministra finansów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 160 (178,2 kB)
159 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie powołania ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 159 (178,2 kB)
158 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie odwołania ministra finansów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 158 (178,2 kB)
157 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie odwołania ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 157 (193,1 kB)
156 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 156 (193,1 kB)
155 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 155 (193,1 kB)
154 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z realizacji narodowego planu społeczno-gospodarczego w latach 1983-1985 oraz przyjęcia do wiadomości raportu o stanie realizacji programu oszczędnościowego w latach 1983-1985. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 154 (193,1 kB)
153 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1985 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1985 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1985, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1985 r., z wykonania planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1985 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1986 pozycja 153 (369,1 kB)

< Dziennik nr 21

Dziennik nr 23 >