Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1989 r. separator

Nr 20

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (415,9 kB)

< Dziennik nr 19

Dziennik nr 21 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
148 Uchwała nr VI/39/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie zmiany granic gmin Mielec i Niwiska. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 148 (335,2 kB)
147 Uchwała nr 41/VII Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży z dnia 22 maja 1989 r. w sprawie zmiany granic miasta Łomży. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 147 (335,2 kB)
146 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” z dnia 14 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 146 (335,2 kB)
145 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przyznawania świadczeń zawodnikom sportowym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 145 (390,3 kB)
144 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 144 (390,3 kB)
143 Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odpłatności za czynności rzeczników patentowych oraz trybu regulowania należności z tego tytułu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 143 (390,3 kB)
142 Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami, paliwami i środkami transportu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 142 (354,7 kB)
141 Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 czerwca 1989 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 141 (716,9 kB)
140 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1989 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 140 (368,0 kB)
139 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1989 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego w zakresie międzynarodowej pomocy samochodowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 139 (743,3 kB)
138 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doboru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 138 (381,0 kB)
137 Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1989 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej dla korespondentów Głównego Urzędu Statystycznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 137 (354,5 kB)
136 Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1989 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Ministrów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 136 (354,5 kB)
135 Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 135 (676,4 kB)
134 Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie zmiany w składzie Państwowej Komisji Wyborczej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 134 (327,6 kB)
133 Uchwała Rady Państwa z dnia 9 czerwca 1989 r. w sprawie szczegółowego trybu przedstawiania wniosków o nadanie Krzyża Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz sposobu jego noszenia. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1989 pozycja 133 (415,9 kB)

< Dziennik nr 19

Dziennik nr 21 >