Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1991 r. separator

Nr 19

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (226,9 kB)

< Dziennik nr 18

Dziennik nr 20 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
141 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 czerwca 1991 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 141 (236,8 kB)
140 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w maju 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 140 (230,2 kB)
139 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za marzec 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 139 (230,2 kB)
138 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 138 (468,4 kB)
137 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 1991 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów instrukcji nr 4/SP Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1989 r. w sprawie wzorów rocznego bilansu i rachunku wyników oraz sposobu ich sporządzania przez podatników obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 137 (245,5 kB)
136 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 136 (245,5 kB)
135 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obliczania oraz trybu zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez jednostki gospodarcze produktów i usług na eksport. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 135 (514,2 kB)
134 Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1991 r. w sprawie zasad przewozu ładunków pocztowych kolejami. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 134 (765,8 kB)
133 Uchwała nr 81 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 133 (866,3 kB)
132 Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie zasad przyznawania nagród jubileuszowych funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 132 (456,3 kB)
131 Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie zawieszenia przewozu przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe” osób i przesyłek na niektórych odcinkach linii kolei normalnotorowych i wąskotorowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 131 (433,7 kB)
130 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie postępowania z dokumentacją z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1989 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 130 (211,2 kB)
129 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie zmiany Tymczasowego regulaminu Senatu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 129 (211,2 kB)
128 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie zmiany Tymczasowego regulaminu Senatu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 128 (239,0 kB)
127 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 127 (226,9 kB)

< Dziennik nr 18

Dziennik nr 20 >