Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1991 r. separator

Nr 26

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (617,0 kB)

< Dziennik nr 25

Dziennik nr 27 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
190 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w czerwcu 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 190 (241,1 kB)
189 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji w III kwartale 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 189 (241,1 kB)
188 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 sierpnia 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lipcu 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 188 (241,1 kB)
187 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej w I półroczu 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 187 (236,1 kB)
186 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w II kwartale 1991 r. oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 186 (236,1 kB)
185 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za czerwiec 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 185 (236,1 kB)
184 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 1991 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych i na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości oraz maksymalnej wysokości marż pobieranych przy wykonywaniu tych czynności. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 184 (262,0 kB)
183 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych ewidencji papierów wartościowych wprowadzonych do publicznego obrotu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 183 (262,0 kB)
182 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu przekazywania zawiadomień o osobach nie mających prawa wybierania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 182 (244,0 kB)
181 Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie oznakowania urządzeń i systemów telekomunikacyjnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 181 (462,0 kB)
180 Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 180 (507,9 kB)
179 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 179 (289,9 kB)
178 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunków polityki gospodarczej w 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 178 (624,0 kB)
177 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie środków na zapobieganie i leczenie uzależnienia i chorób będących następstwem palenia tytoniu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 177 (617,0 kB)

< Dziennik nr 25

Dziennik nr 27 >