Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1992 r. separator

Nr 5

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (477,2 kB)

< Dziennik nr 4

Dziennik nr 6 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
37 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie średniej krajowej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w II półroczu 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 37 (215,4 kB)
36 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 stycznia 1992 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 36 (215,4 kB)
35 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w styczniu 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 35 (433,6 kB)
34 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1991 r. i w drugim półroczu 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 34 (223,9 kB)
33 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1991 r. i w czwartym kwartale 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 33 (223,9 kB)
32 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 32 (223,9 kB)
31 Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 10 stycznia 1992 r. w sprawie ogłoszenia wykazu substancji chemicznych i materiałów wybuchowych podwójnego przeznaczenia, mogących służyć pośrednio lub bezpośrednio do produkcji broni. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 31 (193,3 kB)
30 Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie określenia wzorów tablic oznaczających strefę nadgraniczną oraz pas drogi granicznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 30 (193,3 kB)
29 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej, a także znaków rozpoznawczych używanych przez nie w nocy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 29 (984,6 kB)
28 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 28 (222,6 kB)
27 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 27 (222,6 kB)
26 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1991 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od wynagrodzeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 26 (450,7 kB)
25 Uchwała Nr 12 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 25 (233,8 kB)
24 Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 1992 r. sprawie podwyżek cen nośników energii. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 24 (233,8 kB)
23 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 1992 r. w sprawie uznania decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego za nielegalną oraz powołania Komisji Nadzwyczajnej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1992 pozycja 23 (477,2 kB)

< Dziennik nr 4

Dziennik nr 6 >