Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1993 r. separator

Nr 26

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (256,1 kB)

< Dziennik nr 25

Dziennik nr 27 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
282 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 1993 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 czerwca 1993 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 282 (242,6 kB)
281 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 1993 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1983 r. w sprawie postępowania w przypadkach szkód w majątku resortu spraw wewnętrznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 281 (242,6 kB)
280 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1993 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 280 (242,6 kB)
279 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w kwietniu 1993 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 279 (263,8 kB)
278 Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 278 (509,7 kB)
277 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20.000 zł i 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 277 (253,2 kB)
276 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 276 (203,8 kB)
275 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 275 (499,1 kB)
274 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 274 (521,7 kB)
273 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 273 (226,4 kB)
272 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 272 (226,4 kB)
271 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 271 (350,6 kB)
270 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 270 (718,0 kB)
269 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 269 (704,3 kB)
268 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 268 (337,0 kB)
267 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 267 (349,5 kB)
266 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 266 (249,5 kB)
265 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczenia. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 265 (249,5 kB)
264 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderów i odznaczeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 264 (197,6 kB)
263 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 263 (197,6 kB)
262 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 262 (197,6 kB)
261 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 261 (267,6 kB)
260 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 260 (267,6 kB)
259 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 259 (446,1 kB)
258 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 258 (185,8 kB)
257 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 257 (185,8 kB)
256 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 256 (185,8 kB)
255 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczenia. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 255 (244,2 kB)
254 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczenia. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 254 (244,2 kB)
253 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 253 (244,2 kB)
252 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 252 (244,2 kB)
251 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1993 pozycja 251 (256,1 kB)

< Dziennik nr 25

Dziennik nr 27 >