Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Monitor Polski 1995 r. separator

Nr 46

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (268,0 kB)

< Dziennik nr 45

Dziennik nr 47 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
534 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 1995 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1995 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 534 (193,0 kB)
533 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 533 (193,0 kB)
532 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1995 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 532 (237,2 kB)
531 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 1995 r. w sprawie regulaminów wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 531 (1,0 MB)
530 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 1995 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu z wyborów, stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 530 (1,4 MB)
529 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 1995 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 529 (262,1 kB)
528 Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 528 (509,5 kB)
527 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 września 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 527 (211,6 kB)
526 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane przez apteki bez recepty lekarskiej, oraz szczegółowych zasad wydawania przez apteki leków i materiałów medycznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 526 (232,6 kB)
525 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie recept uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 525 (755,7 kB)
524 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 524 (195,8 kB)
523 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1995 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku dochodowego od dochodu z tytułu różnic kursowych jednostkom gospodarczym objętym porozumieniem ramowym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 523 (412,4 kB)
522 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 522 (222,3 kB)
521 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1995 r. z okazji piętnastej rocznicy sierpnia 1980 r., podpisania porozumień i powstania NSZZ „Solidarność”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 521 (192,0 kB)
520 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 520 (192,0 kB)
519 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie sprawozdania Narodowego Banku Polskiego w 1994 r. i sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w 1994 r. oraz w sprawie bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej w 1994 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 519 (192,0 kB)
518 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1994 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rządu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 518 (244,5 kB)
517 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Mierzwy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 517 (244,5 kB)
516 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie sprowadzenia zwłok Śp. Stanisława Mikołajczyka do kraju. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 516 (244,5 kB)
515 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie uczczenia 75 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 515 (244,5 kB)
514 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 514 (268,0 kB)

< Dziennik nr 45

Dziennik nr 47 >