Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Monitor Polski 1995 r. separator

Nr 64

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (532,9 kB)

< Dziennik nr 63

Dziennik nr 65 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
706 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 706 (294,5 kB)
705 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 705 (244,8 kB)
704 Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie zasad ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz ich maksymalnej wysokości. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 704 (760,0 kB)
703 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 1 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 703 (231,1 kB)
702 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie określenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 702 (177,3 kB)
701 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1995 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 701 (177,3 kB)
700 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 700 (460,0 kB)
699 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 listopada 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i warunków podejmowania i odbywania studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi, uczestniczenia tych osób w badaniach naukowych i szkoleniach oraz zasad odpłatności za studia i szkolenia. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 699 (983,4 kB)
698 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 listopada 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 698 (534,1 kB)
697 Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wykonania postanowień Rezolucji nr 1022 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 22 listopada 1995 r. dotyczącej zawieszenia wykonywania środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra). Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 697 (585,0 kB)
696 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1995 r. w sprawie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 696 (532,9 kB)

< Dziennik nr 63

Dziennik nr 65 >