Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Monitor Polski 1995 r. separator

Nr 68

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (843,3 kB)

< Dziennik nr 67

Dziennik dla roku 1996, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
771 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 771 (882,6 kB)
770 Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 770 (1,1 MB)
769 Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 769 (1,2 MB)
768 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 768 (217,9 kB)
767 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia listy sprzętu i urządzeń medycznych objętych zwolnieniem od podatku importowego oraz warunków stosowania tego zwolnienia. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 767 (734,1 kB)
766 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i indentyfikacji podatników. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 766 (4,8 MB)
765 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 765 (427,0 kB)
764 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie przedłużenia niektórym bankom spółdzielczym terminów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 764 (220,0 kB)
763 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów indentyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 763 (1,1 MB)
762 Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1995 pozycja 762 (843,3 kB)

< Dziennik nr 67

Dziennik dla roku 1996, numer 1 >