Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1996 r. separator

Nr 54

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (250,3 kB)

< Dziennik nr 53

Dziennik nr 55 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
498 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 498 (189,3 kB)
497 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 497 (189,3 kB)
496 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 496 (219,0 kB)
495 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 495 (219,0 kB)
494 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi musi przyjmować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 494 (219,0 kB)
493 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 493 (643,8 kB)
492 Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 sierpnia 1996 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń i dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 492 (526,6 kB)
491 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 491 (225,5 kB)
490 Uchwała nr 93 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczególnego trybu zbycia udziałów w niektórych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, których wyłącznym udziałowcem jest Huta Katowice SA. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 490 (427,8 kB)
489 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1996 r. o nadaniu orderów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 489 (208,1 kB)
488 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1996 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Ministrów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 488 (208,1 kB)
487 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 487 (230,9 kB)
486 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 1996 r. w sprawie zakończenia wojny w Czeczenii. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 486 (230,9 kB)
485 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 485 (250,3 kB)

< Dziennik nr 53

Dziennik nr 55 >