Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1996 r. separator

Nr 83

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (762,7 kB)

< Dziennik nr 82

Dziennik nr 84 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
733 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 733 (204,6 kB)
732 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 732 (204,6 kB)
731 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 731 (287,9 kB)
730 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 730 (287,9 kB)
729 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 729 (287,9 kB)
728 Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 728 (527,2 kB)
727 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1996 r. w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracowników tych stacji. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 727 (1,3 MB)
726 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 726 (256,0 kB)
725 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia identyfikacyjnego dla emerytów i rencistów, dokonywanego za pośrednictwem niektórych organów emerytalno-rentowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 725 (960,2 kB)
724 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie zasad organizowania przez szkoły i placówki publiczne gimnastyki korekcyjnej oraz nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1996 pozycja 724 (762,7 kB)

< Dziennik nr 82

Dziennik nr 84 >