Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1997 r. separator

Nr 73

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (307,3 kB)

< Dziennik nr 72

Dziennik nr 74 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
700 Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 1997 r. w sprawie wyznaczenia przebiegu linii określającej zasięg strefy nadgranicznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 700 (2,0 MB)
699 Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa otrzymuje wyżywienie, oraz norm wyżywienia. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 699 (1,5 MB)
698 Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz warunków i trybu nadawania uprawnień koniecznych do ich zajmowania. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 698 (1,5 MB)
697 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 697 (1,2 MB)
696 Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 października 1997 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 696 (349,3 kB)
695 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1997 r. w sprawie zasad stosowania kursów walut obcych, ustalanych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 695 (699,5 kB)
694 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 694 (357,5 kB)
693 Zarządzenie nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1997 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Ochrony Wiadomości Stanowiących Tajemnicę Państwową i Służbową Wymienianych na Podstawie Umów Międzynarodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 693 (336,6 kB)
692 Zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1997 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 692 (333,6 kB)
691 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Jacka Żochowskiego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 691 (307,3 kB)

< Dziennik nr 72

Dziennik nr 74 >