Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1997 r. separator

Nr 76

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (659,6 kB)

< Dziennik nr 75

Dziennik nr 77 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
725 Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 8 października 1997 r. w sprawie norm wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 725 (5,0 MB)
724 Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 3 października 1997 r. w sprawie określenia organów właściwych do orzekania w sprawach szkód wyrządzonych Urzędowi Ochrony Państwa, zasad postępowania wyjaśniającego i trybu postępowania w sprawach wydawania orzeczeń o odszkodowaniu, nadawania klauzuli wykonalności oraz umarzania należności z tytułu szkód. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 724 (2,1 MB)
723 Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 2 października 1997 r. w sprawie organizacji wyodrębnionego archiwum Urzędu Ochrony Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 723 (1018,6 kB)
722 Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 2 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwum wyodrębnionym Urzędu Ochrony Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 722 (1,3 MB)
721 Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 października 1997 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 721 (3,1 MB)
720 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 8 października 1997 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 720 (786,8 kB)
719 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 października 1997 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego, składu komisji egzaminacyjnej, opłaty za przeprowadzenie egzaminu i wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 719 (1,1 MB)
718 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 października 1997 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 718 (1,1 MB)
717 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 717 (251,8 kB)
716 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towarów, zrzeczeniu się na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 716 (1,2 MB)
715 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. - Wyjaśnienia do taryfy celnej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 715 (333,6 kB)
714 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie trybu przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 714 (654,1 kB)
713 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 713 (1,3 MB)
712 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 712 (1,2 MB)
711 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 711 (2,7 MB)
710 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie trybu przydzielania lokali mieszkalnych policjantom przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym policjantom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 710 (693,9 kB)
709 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez policjantów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 709 (1,2 MB)
708 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 708 (1,2 MB)
707 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 707 (2,6 MB)
706 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z nieletnimi. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 706 (628,6 kB)
705 Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1997 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru podmiotów gospodarczych zobowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 705 (321,1 kB)
704 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1997 r. w sprawie określenia sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 704 (659,6 kB)

< Dziennik nr 75

Dziennik nr 77 >