Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1997 r. separator

Nr 78

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (373,4 kB)

< Dziennik nr 77

Dziennik nr 79 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
761 Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów tablic oznaczających strefę nadgraniczną oraz pas drogi granicznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 761 (460,3 kB)
760 Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 760 (324,7 kB)
759 Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa i członkom ich rodzin. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 759 (680,7 kB)
758 Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Urzędu Ochrony Państwa, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 758 (361,8 kB)
757 Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie trybu przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 757 (375,2 kB)
756 Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 756 (1,0 MB)
755 Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i zwracania równoważników pieniężnych związanych z prawem funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa do lokalu mieszkalnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 755 (1,2 MB)
754 Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 14 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 754 (2,2 MB)
753 Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 14 października 1997 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa należności za podróże służbowe i przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości albo delegowania do czasowego pełnienia służby na terenie kraju. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 753 (1,6 MB)
752 Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez INTERSERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w roku 1998 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1998. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 752 (814,9 kB)
751 Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w roku 1998 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1998. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 751 (1,2 MB)
750 Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 października 1997 r. w sprawie określenia wierzytelności zniesionego Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku wnoszonych jako aport rzeczowy do Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 750 (571,7 kB)
749 Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 13 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 749 (1,0 MB)
748 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony zdrowia oraz działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 748 (15,7 MB)
747 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 1997 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Straży Granicznej oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 747 (324,2 kB)
746 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 1997 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Policji, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 746 (720,5 kB)
745 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 1997 r. w sprawie trybu przydzielania lokali mieszkalnych strażakom Państwowej Straży Pożarnej przeniesionym do służby w innej miejscowości, szczegółowych zasad zwalniania lokali mieszkalnych lub domów i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym strażakom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 745 (751,2 kB)
744 Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1998 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 744 (354,9 kB)
743 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej, rozmiaru zniżek oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 743 (576,0 kB)
742 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 742 (673,0 kB)
741 Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 października 1997 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 741 (352,5 kB)
740 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania oraz badania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 740 (1,3 MB)
739 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 739 (964,3 kB)
738 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Lamentowicza. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1997 pozycja 738 (373,4 kB)

< Dziennik nr 77

Dziennik nr 79 >