Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2000 r. separator

Nr 6

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (70,0 kB)

< Dziennik nr 5

Dziennik nr 7 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
160 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 1999 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 160 (35,4 kB)
159 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 159 (35,4 kB)
158 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 158 (35,4 kB)
157 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 1999 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 157 (35,4 kB)
156 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 156 (36,5 kB)
155 Obwieszczenie Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1998 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 155 (51,3 kB)
154 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 154 (35,4 kB)
153 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 153 (35,4 kB)
152 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 152 (34,7 kB)
151 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 151 (34,7 kB)
150 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1999 r. i w drugim półroczu 1999 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 150 (34,7 kB)
149 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 149 (40,0 kB)
148 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 100 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 148 (44,2 kB)
147 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 147 (41,2 kB)
146 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 146 (51,3 kB)
145 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 145 (48,7 kB)
144 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 144 (45,8 kB)
143 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 143 (37,5 kB)
142 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 142 (42,6 kB)
141 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 141 (47,0 kB)
140 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 1999 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 140 (35,2 kB)
139 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 139 (46,1 kB)
138 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 1999 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 138 (35,6 kB)
137 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 137 (46,7 kB)
136 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 136 (43,6 kB)
135 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 135 (43,0 kB)
134 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 134 (38,4 kB)
133 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 133 (34,8 kB)
132 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1999 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 132 (40,6 kB)
131 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 29 — Olsztyn Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 131 (34,9 kB)
130 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tadeusza Józefa Matyjka Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 130 (34,9 kB)
129 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 — Katowice Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 129 (34,5 kB)
128 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ireny Ewy Lipowicz Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 128 (34,5 kB)
127 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 — m.st. Warszawa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 127 (34,5 kB)
126 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Zakrzewskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 126 (34,5 kB)
125 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2000 r. „Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 125 (36,4 kB)
124 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przygotowań do członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 124 (36,5 kB)

< Dziennik nr 5

Dziennik nr 7 >