Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2001 r. separator

Nr 11

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (253,1 kB)

< Dziennik nr 10

Dziennik nr 12 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
187 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 187 (228,4 kB)
186 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 186 (228,4 kB)
185 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w czwartym kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 185 (233,2 kB)
184 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2001 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 184 (229,3 kB)
183 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 183 (229,3 kB)
182 Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przeglądowego w celu poddania przeglądowi dotychczasowych rezultatów stosowania ustanowionego środka ochronnego w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 182 (233,9 kB)
181 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 181 (233,5 kB)
180 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 października 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 180 (228,6 kB)
179 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego, sporządzona w Wiedniu dnia 24 października 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 179 (245,0 kB)
178 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 178 (226,4 kB)
177 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 177 (226,4 kB)
176 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 176 (226,4 kB)
175 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 175 (226,4 kB)
174 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 174 (226,4 kB)
173 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 173 (228,6 kB)
172 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 172 (226,7 kB)
171 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 171 (226,7 kB)
170 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2001 r. o powołaniu na stanowisko sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 170 (229,2 kB)
169 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2001 r. o powołaniu na stanowisko sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 169 (229,5 kB)
168 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2001 r. o nadaniu tytułu naukowego profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 168 (227,3 kB)
167 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 167 (227,3 kB)

< Dziennik nr 10

Dziennik nr 12 >