Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2001 r. separator

Nr 17

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (241,8 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
297 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego wWarszawie z dnia 23 maja 2001 r. opodaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 297 (216,8 kB)
296 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2001 r. wsprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za Ikwartał 2001 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 296 (216,8 kB)
295 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2001 r. wsprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2001r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 295 (216,0 kB)
294 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wkopalniach węgla kamiennego wpierwszym kwartale 2001 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy iFundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 294 (216,0 kB)
293 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa wart. 12 ust. 1 ustawy ofinansach publicznych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 293 (216,0 kB)
292 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 292 (219,7 kB)
291 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2001 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 291 (215,3 kB)
290 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 290 (220,4 kB)
289 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 289 (217,6 kB)
288 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2001 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 288 (217,5 kB)
287 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2001 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 287 (219,0 kB)
286 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. o nadaniu odznaczenia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 286 (219,1 kB)
285 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. o nadaniu odznaczenia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 285 (215,3 kB)
284 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2001 r. wsprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego wSiłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych wSyryjskiej Republice Arabskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 284 (215,3 kB)
283 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 283 (214,6 kB)
282 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 282 (214,6 kB)
281 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 281 (214,6 kB)
280 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 280 (214,3 kB)
279 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 279 (214,3 kB)
278 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 278 (214,3 kB)
277 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2001 r. o nadaniu tytułu naukowego profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 277 (214,9 kB)
276 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2001 r. o nadaniu tytułu naukowego profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 276 (217,3 kB)
275 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2001 r. o nadaniu tytułu naukowego profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 275 (220,4 kB)
274 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2001 r. o nadaniu tytułu naukowego profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 274 (218,0 kB)
273 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z ogólnopolskiej listy kandydatów na posłów nr 7, zgłoszonej przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 273 (215,6 kB)
272 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 — m.st. Warszawa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 272 (215,6 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >