Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2001 r. separator

Nr 47

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (260,0 kB)

< Dziennik nr 46

Dziennik dla roku 2002, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
788 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 788 (235,6 kB)
787 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2001 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 787 (226,5 kB)
786 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji „Enduring Freedom” za strefę działań wojennych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 786 (226,5 kB)
785 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2002 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 785 (226,5 kB)
784 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 784 (226,1 kB)
783 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia listy miejscowości, w których mogą być prowadzone ośrodki gier Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 783 (237,2 kB)
782 Obwieszczenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu uchwał Rady Ministrów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji rządowej, które utraciły moc z dniem 30 marca 2001 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 782 (336,5 kB)
781 Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 781 (240,3 kB)
780 Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 780 (227,1 kB)
779 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 142 z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 779 (227,0 kB)
778 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 141 z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 778 (230,0 kB)
777 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2001 r. o nadaniu odznaczenia. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 777 (226,0 kB)
776 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 776 (226,8 kB)
775 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 775 (229,6 kB)
774 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 774 (236,6 kB)
773 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2001 r. o zmianie postanowienia o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 773 (226,7 kB)
772 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 772 (226,6 kB)
771 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 771 (226,6 kB)
770 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 770 (227,1 kB)
769 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 769 (227,1 kB)
768 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 768 (224,7 kB)
767 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2001 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 767 (224,7 kB)
766 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2001 r. o nadaniu tytułu naukowego profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 766 (227,1 kB)
765 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2001 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 765 (227,8 kB)
764 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie działań na rzecz osób w wieku przedemerytalnym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 764 (226,7 kB)
763 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2001 pozycja 763 (226,7 kB)

< Dziennik nr 46

Dziennik dla roku 2002, numer 1 >