Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2003 r. separator

Nr 15

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (91,1 kB)

< Dziennik nr 14

Dziennik nr 16 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
225 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych wzakresie dziedzin sztuki idyscyplin artystycznych wraz zokreśleniem stopnia nadawanych kwalifikacji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 225 (69,5 kB)
224 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2003 r. owskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa zrejestracji, wprzypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 224 (51,7 kB)
223 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe imacierzyńskie wII kwartale 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 223 (55,4 kB)
222 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 222 (51,1 kB)
221 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 221 (51,1 kB)
220 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 220 (56,3 kB)
219 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. wsprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 219 (51,7 kB)
218 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. wsprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania iprzeprowadzenia głosowania wwyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 218 (99,8 kB)
217 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Królestwa Szwecji owspółpracy wzakresie ratownictwa załóg okrętów podwodnych, sporządzonej wSztokholmie dnia 6 lutego 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 217 (112,9 kB)
216 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Królestwa Szwecji owspółpracy w zakresie ratownictwa załóg okrętów podwodnych, sporządzona w Sztokholmie dnia 6 lutego 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 216 (384,4 kB)
215 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 12 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o ułatwieniach w międzynarodowych przewozach drogowych rzeczy Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 215 (52,5 kB)
214 Umowa z dnia 12 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aSzwajcarską Radą Federalną oułatwieniach wmiędzynarodowych przewozach drogowych rzeczy Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 214 (62,7 kB)
213 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską aByłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej aRządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii ozniesieniu wiz, podpisanej wWarszawie dnia 2 sierpnia 1963 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 213 (50,5 kB)
212 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej aSaksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych owzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonym wSłubicach dnia 18 lipca 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 212 (50,5 kB)
211 Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Saksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych iinnych poważnych wypadków, sporządzone wSłubicach dnia 18 lipca 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 211 (1,7 MB)
210 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonym wSłubicach dnia 18 lipca 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 210 (108,1 kB)
209 Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzone wSłubicach dnia 18 lipca 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 209 (1,6 MB)
208 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Brandenburgii o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonym wSłubicach dnia 18 lipca 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 208 (49,5 kB)
207 Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej aMinisterstwem Spraw Wewnętrznych Brandenburgii owzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzone w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 207 (1,8 MB)
206 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 25 stycznia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej wWarszawie dnia 22 listopada 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 206 (49,7 kB)
205 Porozumienie z dnia 25 stycznia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Czeskiej oprzejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej wWarszawie dnia 22 listopada 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 205 (61,4 kB)

< Dziennik nr 14

Dziennik nr 16 >