Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2003 r. separator

Nr 16

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (99,2 kB)

< Dziennik nr 15

Dziennik nr 17 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
257 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 marca 2003 r. wsprawie wysokości odsetek należnych ztytułu nieprzekazanych wterminie składek do otwartego funduszu emerytalnego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 257 (75,1 kB)
256 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2003 r. owskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa zrejestracji, wprzypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 256 (51,1 kB)
255 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Wielonarodowych Połączonych Sił Operacyjnych koalicji międzynarodowej za strefę działań wojennych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 255 (52,1 kB)
254 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. wsprawie podmiotów uprawnionych na obszarze kraju do regeneracji substancji kontrolowanych pochodzących zodzysku Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 254 (52,1 kB)
253 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 13 marca 2003 r. wsprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań ztytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 253 (56,2 kB)
252 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 19 z dnia 27 marca 2003 r. wsprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 252 (92,3 kB)
251 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 2002 r. wsprawie zatwierdzenia Rocznej umowy finansowej na rok 2001 między Komisją Wspólnot Europejskich aRządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rolnictwa iObszarów Wiejskich (SAPARD) wPolsce, sporządzonej wBrukseli dnia 6 czerwca 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 251 (85,0 kB)
250 Roczna umowa finansowa na rok 2001 między Komisją Wspólnot Europejskich aRządem Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa iObszarów Wiejskich (SAPARD) wPolsce, sporządzona wBrukseli dnia 6 czerwca 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 250 (781,5 kB)
249 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 2003 r. ozwiązaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Federacji Rosyjskiej owspółpracy wdziedzinie niszczenia broni chemicznej, sporządzoną wWarszawie dnia 17 grudnia 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 249 (140,3 kB)
248 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Federacji Rosyjskiej owspółpracy wdziedzinie niszczenia broni chemicznej, sporządzona wWarszawie dnia 17 grudnia 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 248 (620,0 kB)
247 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2002 r. ozwiązaniu Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym podpisanym wWarszawie dnia 20 listopada 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o realizacji wlatach 2002—2005 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej iRządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 247 (51,7 kB)
246 Program wykonawczy podpisany wWarszawie dnia 20 listopada 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o realizacji w latach 2002—2005 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej iRządem Syryjskiej Republiki Arabskiej owspółpracy kulturalnej, podpisanej wDamaszku dnia 18 lutego 1973 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 246 (684,7 kB)
245 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 2002 r. ozwiązaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Węgierskiej oraz Rządem Republiki Słowackiej dotyczącym współpracy wzakresie modernizacji śmigłowca Mi-24, sporządzonym wPiesztanach dnia 30 maja 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 245 (94,5 kB)
244 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Węgierskiej oraz Rządem Republiki Słowackiej dotyczące współpracy wzakresie modernizacji śmigłowca Mi-24, sporządzone wPiesztanach dnia 30 maja 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 244 (720,3 kB)
243 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 2002 r. ozwiązaniu Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Królestwa Tajlandii owspółpracy wdziedzinie zwalczania narkotyków, sporządzonym wWarszawie dnia 23 września 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 243 (51,0 kB)
242 Memorandum oporozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Królestwa Tajlandii o współpracy w dziedzinie zwalczania narkotyków, sporządzone w Warszawie dnia 23 września 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 242 (58,4 kB)
241 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 2002 r. wsprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 241 (51,4 kB)
240 Porozumienie z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 240 (134,8 kB)
239 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2002 r. ozwiązaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 8 sierpnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Federacji Rosyjskiej orozszerzeniu ruchu granicznego wdrogowym przejściu granicznym Gołdap — Gusiew na całodobowymiędzynarodowy ruch osobowy, dwustronny ruch autobusów rejsowych iturystycznych, a także międzynarodowy ruch samochodów ciężarowych odopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 239 (52,2 kB)
238 Porozumienie z dnia 8 sierpnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Federacji Rosyjskiej orozszerzeniu ruchu granicznego wdrogowym przejściu granicznym Gołdap — Gusiew na całodobowymiędzynarodowy ruch osobowy, dwustronny ruch autobusów rejsowych iturystycznych, a takżemiędzynarodowy ruch samochodów ciężarowych odopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 238 (151,7 kB)
237 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2002 r. wsprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 stycznia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Federacji Rosyjskiej orozszerzeniu ruchu granicznego wdrogowym przejMonitor Polski Nr 16 — 902 ściu granicznym Gołdap — Gusiew omiędzynarodowy ruch osobowy, dwustronny ruch autobusów rejsowych, które uzyskają stosowne zezwolenia resortów właściwych do spraw transportu, oraz ruch samochodów ciężarowych odopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wciągu całej doby Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 237 (51,6 kB)
236 Porozumienie z dnia 4 stycznia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Federacji Rosyjskiej orozszerzeniu ruchu granicznego wdrogowym przejściu granicznym Gołdap — Gusiew omiędzynarodowy ruch osobowy, dwustronny ruch autobusów rejsowych, które uzyskają stosowne zezwolenia resortów właściwych do spraw transportu, oraz ruch samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wciągu całej doby Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 236 (119,1 kB)
235 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 2002 r. wsprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Federacji Rosyjskiej owspółpracy wdziedzinie turystyki, sporządzonej wWarszawie dnia 16 stycznia 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 235 (78,9 kB)
234 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Federacji Rosyjskiej owspółpracy wdziedzinie turystyki, sporządzona wWarszawie dnia 16 stycznia 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 234 (416,7 kB)
233 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 2002 r. wsprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem zdnia 3 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Czeskiej oprzejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej wWarszawie dnia 22 listopada 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 233 (71,8 kB)
232 Porozumienie z dnia 3 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Czeskiej ozmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Czeskiej oprzejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 232 (86,7 kB)
231 Oświadczenie rządowe z dnia 15 maja 2002 r. ozwiązaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wsprawie restrukturyzacji ispłaty zadłużenia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną wAlgierze dnia 31 stycznia 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 231 (52,0 kB)
230 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wsprawie restrukturyzacji ispłaty zadłużenia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona wAlgierze dnia 31 stycznia 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 230 (1,0 MB)
229 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2003 r. oużyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego woperacji wojskowej Unii Europejskiej wByłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 229 (51,4 kB)
228 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2003 r. oskróceniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 228 (51,4 kB)
227 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2003 r. wsprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej iUkrainy Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 227 (56,0 kB)
226 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2003 r. wsprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej iUkrainy Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 226 (52,3 kB)

< Dziennik nr 15

Dziennik nr 17 >