Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2003 r. separator

Nr 24

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (82,7 kB)

< Dziennik nr 23

Dziennik nr 25 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
349 Komunikat nr 5/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 maja 2003 r. wsprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej iRozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 349  (75,7 kB)
348 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2003 r. owskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 348  (52,3 kB)
347 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2003 r. otreści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 347  (52,3 kB)
346 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 2003 r. wsprawie zatwierdzenia Protokołu owspółpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej aMinisterstwem Kultury iSztuki Ukrainy na lata 2003—2005, sporządzonego w Warszawie dnia 19 marca 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 346  (94,4 kB)
345 Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury iSztuki Ukrainy na lata 2003—2005, sporządzony wWarszawie dnia 19 marca 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 345  (733,5 kB)
344 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej aRządem Królestwa Norwegii omiędzynarodowych przewozach drogowych podróżnych iładunków, sporządzonej wWarszawie dnia 13 lutego 1970 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 344  (51,3 kB)
343 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej aRządem Królestwa Norwegii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona wWarszawie dnia 13 lutego 1970 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 343  (85,4 kB)
342 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej wSofii dnia 22 grudnia 1972 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 342  (73,4 kB)
341 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej aRządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona wSofii dnia 22 grudnia 1972 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 341  (765,5 kB)

< Dziennik nr 23

Dziennik nr 25 >