Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2003 r. separator

Nr 28

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (81,5 kB)

< Dziennik nr 27

Dziennik nr 29 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
400 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa zrejestracji, wprzypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 400 (54,8 kB)
399 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 maja 2003 r. wsprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wwojewództwach wpierwszym kwartale 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 399 (52,1 kB)
398 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za Ikwartał 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 398 (49,4 kB)
397 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 397 (53,2 kB)
396 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 396 (49,7 kB)
395 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych izasiłków socjalnych wprzedsiębiorstwach górniczych iprzedsiębiorstwach robót górniczych wdrugim kwartale 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 395 (49,7 kB)
394 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa wart. 12 ust. 1 ustawy ofinansach publicznych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 394 (49,8 kB)
393 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. wsprawie trybu przesyłania do Państwowej Komisji Wyborczej danych iprotokołów głosowania wreferendum ogólnokrajowymobejmujących wyniki głosowania zobszaru właściwości komisarza wyborczego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 393 (53,5 kB)
392 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą wreferendum ogólnokrajowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 392 (53,3 kB)
391 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 391 (53,7 kB)
390 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. wsprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum i dla komisarzy wyborczych w sprawie przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej informacji oliczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wydanych kart do głosowania wpierwszym dniu głosowania wreferendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 390 (63,6 kB)
389 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. wsprawie zasad sporządzania itrybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą wreferendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 389 (49,9 kB)
388 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. wsprawie zasad sporządzania itrybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 388 (50,1 kB)
387 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 387 (54,3 kB)
386 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 37 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 386 (48,8 kB)

< Dziennik nr 27

Dziennik nr 29 >