Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2003 r. separator

Nr 34

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (72,7 kB)

< Dziennik nr 33

Dziennik nr 35 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
464 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 464 (74,1 kB)
463 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 463 (50,8 kB)
462 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych za strefę działań wojennych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 462 (49,9 kB)
461 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 461 (49,9 kB)
460 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 460 (49,0 kB)
459 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 459 (49,0 kB)
458 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 458 (56,2 kB)
457 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wykazu hut, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 457 (50,5 kB)
456 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 456 (50,5 kB)
455 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 47 z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 455 (49,5 kB)
454 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 454 (52,6 kB)
453 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 453 (52,8 kB)
452 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 452 (49,7 kB)
451 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 451 (50,2 kB)
450 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2003 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 450 (48,6 kB)
449 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2003 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 449 (48,6 kB)
448 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2003 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 448 (48,6 kB)
447 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 447 (52,7 kB)
446 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 446 (52,7 kB)
445 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2003 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 445 (55,3 kB)
444 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 444 (52,7 kB)
443 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2003 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 443 (49,9 kB)
442 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. uchylające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji sił sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Turcji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 442 (49,9 kB)
441 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 441 (48,8 kB)
440 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 440 (48,8 kB)
439 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 439 (48,8 kB)
438 Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 438 (48,8 kB)
437 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego przez władze Republiki Kuby Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 437 (49,3 kB)
436 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 436 (49,3 kB)
435 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 435 (49,3 kB)

< Dziennik nr 33

Dziennik nr 35 >