Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2003 r. separator

Nr 37

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (289,2 kB)

< Dziennik nr 36

Dziennik nr 38 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
550 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 550 (210,4 kB)
549 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 549 (210,4 kB)
548 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 548 (202,4 kB)
547 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 547 (202,4 kB)
546 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 546 (202,4 kB)
545 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. wsprawie wskaźnika cen towarów iusług konsumpcyjnych ogółem wII kwartale 2003 r. wstosunku do IV kwartału 1995 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 545 (202,3 kB)
544 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 544 (202,3 kB)
543 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 543 (202,3 kB)
542 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 11 lipca 2003 r. wsprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 542 (208,3 kB)
541 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 541 (203,2 kB)
540 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2003 r. wsprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 540 (203,2 kB)
539 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 539 (203,2 kB)
538 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. otreści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 538 (202,4 kB)
537 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii na lata 2003—2005, sporządzonego w Warszawie dnia 15 maja 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 537 (202,4 kB)
536 Program współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii na lata 2003—2005, sporządzony w Warszawie dnia 15 maja 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 536 (483,6 kB)
535 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 2003 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 6 kwietnia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmiany pozycji 22 w załączniku nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Federalnej Niemiec oprzejściach granicznych irodzajach ruchu granicznego, sporządzonej wBonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 535 (202,5 kB)
534 Porozumienie z dnia 6 kwietnia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec wsprawie zmiany pozycji 22 wzałączniku nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec oprzejściach granicznych irodzajach ruchu granicznego, sporządzonej wBonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 534 (211,2 kB)
533 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 18 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Federalnej Niemiec ozmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Federalnej Niemiec oprzejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., dotyczącym przedłużenia połączenia kolejowego kolei Usedomer Bäderbahn zAhlbeck Granica do Świnoujścia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 533 (203,0 kB)
532 Porozumienie z dnia 18 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych irodzajach ruchu granicznego, sporządzonej wBonn dnia 6 listopada 1992 r., dotyczącym przedłużenia połączenia kolejowego kolei Usedomer Bäderbahn z Ahlbeck Granica do Świnoujścia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 532 (211,3 kB)
531 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Ukrainy wsprawie przejść granicznych, sporządzonej wWarszawie dnia 18 maja 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 531 (240,2 kB)
530 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzona wWarszawie dnia 18 maja 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 530 (640,0 kB)
529 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej wMoskwie dnia 22 maja 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 529 (202,1 kB)
528 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Federacji Rosyjskiej wsprawie przejść granicznych, sporządzona wMoskwie dnia 22 maja 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 528 (516,7 kB)
527 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. wsprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych irodzajach ruchu granicznego, sporządzonej wBonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 527 (202,2 kB)
526 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec oprzejściach granicznych irodzajach ruchu granicznego, sporządzona wBonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 526 (231,0 kB)
525 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o małym ruchu granicznym, sporządzonej wBonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 525 (201,1 kB)
524 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Federalnej Niemiec omałym ruchu granicznym, sporządzona wBonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 524 (237,6 kB)
523 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej wWarszawie dnia 12 sierpnia 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 523 (228,2 kB)
522 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Litewskiej wsprawie przejść granicznych, sporządzona wWarszawie dnia 12 sierpnia 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 522 (419,4 kB)
521 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej wWarszawie dnia 22 listopada 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 521 (209,9 kB)
520 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzona wWarszawie dnia 22 listopada 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 520 (272,5 kB)
519 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Białoruś wsprawie przejść granicznych, sporządzonej wWarszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 519 (202,5 kB)
518 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzona wWarszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 518 (558,8 kB)
517 Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Jamroza Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 517 (202,2 kB)
516 Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2003 r. w związku z 60. rocznicą tragedii wołyńskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 516 (202,4 kB)
515 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2003 r. w60. rocznicę śmierci Generała Władysława Sikorskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 515 (202,4 kB)
514 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2003 r. wsprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 514 (203,4 kB)
513 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r. wsprawie ustanowienia 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa iOchrony Zdrowia wPracy Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 513 (203,4 kB)

< Dziennik nr 36

Dziennik nr 38 >