Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2003 r. separator

Nr 39

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (265,3 kB)

< Dziennik nr 38

Dziennik nr 40 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
579 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa zrejestracji, wprzypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 579 (205,9 kB)
578 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2003 r. ozwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 578 (195,4 kB)
577 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2003 r. wsprawie przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu (WTO) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 577 (209,7 kB)
576 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznej umowy finansowej na rok 2002 między Rzecząpospolitą Polską aKomisją Wspólnot Europejskich dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa iObszarów Wiejskich (SAPARD) wPolsce, sporządzonej wBrukseli dnia 3 kwietnia 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 576 (195,8 kB)
575 Roczna umowa finansowa na rok 2002 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotycząca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa iObszarów Wiejskich (SAPARD) wPolsce, sporządzona wBrukseli dnia 3 kwietnia 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 575 (422,6 kB)
574 Uchwała Rady Ministrów nr 167 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej iorganizacji pozarządowych wykonujących zadania zzakresu pomocy społecznej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 574 (203,3 kB)
573 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 573 (201,3 kB)
572 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 40 zsiedzibą wKoszalinie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 572 (195,2 kB)
571 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 zsiedzibą wLublinie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 571 (195,2 kB)
570 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Jana Ulickiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 570 (195,2 kB)
569 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2003 r. wsprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Józefa Żywca Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 569 (195,2 kB)
568 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2003 r. wsprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie posła Andrzeja Jagiełły oraz na zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego wpostaci tymczasowego aresztowania Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 568 (195,2 kB)
567 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 567 (194,6 kB)
566 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2003 r. wsprawie ogłoszenia roku 2004 rokiem Witolda Gombrowicza Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 566 (194,6 kB)
565 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2003 r. wsprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii iTelewizji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 565 (194,6 kB)

< Dziennik nr 38

Dziennik nr 40 >