Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2003 r. separator

Nr 40

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (67,0 kB)

< Dziennik nr 39

Dziennik nr 41 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
593 Komunikat nr 8/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2003 r. wsprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej iRozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 593 (62,3 kB)
592 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2003 r. o liczbie wyborców ujętych wrejestrach wyborców Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 592 (51,9 kB)
591 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 591 (51,9 kB)
590 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 590 (51,2 kB)
589 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 589 (51,2 kB)
588 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 588 (52,1 kB)
587 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 587 (52,1 kB)
586 Uchwała Centralnej Komisji Do Spraw Stopni I Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 r. wsprawie określenia dziedzin nauki idziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych iartystycznych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 586 (55,5 kB)
585 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 64 z dnia 1 sierpnia 2003 r. wsprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Propozycji Rozwiązań Systemowych w Zakresie Realizacji Zadań Wynikających zPrzepisów Wspólnotowych oKoordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Dotyczących Rzeczowych Świadczeń Leczniczych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 585 (55,2 kB)
584 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy sporządzonej wAnkarze dnia 19 lipca 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Tureckiej o zmianie Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej wAnkarze dnia 9 września 1977 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 584 (52,1 kB)
583 Umowa sporządzona w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej o zmianie Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 583 (56,9 kB)
582 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznej umowy finansowej na rok 2003 między Rzecząpospolitą Polską aKomisją Wspólnot Europejskich dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa iObszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzonej wBrukseli dnia 4 czerwca 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 582 (51,9 kB)
581 Roczna umowa finansowa na rok 2003 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotycząca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa iObszarów Wiejskich (SAPARD) wPolsce, sporządzona wBrukseli dnia 4 czerwca 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 581 (79,5 kB)
580 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 580 (50,8 kB)

< Dziennik nr 39

Dziennik nr 41 >