Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2004 r. separator

Nr 15

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (79,0 kB)

< Dziennik nr 14

Dziennik nr 16 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
254 Komunikat Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie realizacji programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy żywnościowej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 254 (1,6 MB)
253 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 253 (35,5 kB)
252 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa zrejestracji, wprzypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 252 (35,5 kB)
251 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2004 r. wsprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 251 (35,0 kB)
250 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. wsprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 250 (35,0 kB)
249 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 249 (36,7 kB)
248 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwartał 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 248 (36,7 kB)
247 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt K 37/03 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 247 (42,1 kB)
246 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list okręgowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 246 (62,9 kB)
245 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 245 (45,4 kB)
244 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 244 (45,2 kB)
243 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 29 z dnia 22 marca 2004 r. wsprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zbadania Prawidłowości Ustalania Cen na Leki Pochodzące z Importu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 243 (35,9 kB)
242 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 242 (34,2 kB)
241 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczenia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 241 (34,2 kB)
240 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 240 (38,3 kB)
239 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2003 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 239 (34,5 kB)
238 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 238 (53,4 kB)
237 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 237 (34,4 kB)
236 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 236 (40,2 kB)
235 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą w Gdyni Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 235 (36,2 kB)
234 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wiesława Waldemara Walendziaka Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 234 (34,7 kB)
233 Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 233 (34,7 kB)
232 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 232 (41,7 kB)
231 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Andrzeja Leppera Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 231 (36,4 kB)

< Dziennik nr 14

Dziennik nr 16 >