Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2004 r. separator

Nr 16

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (65,3 kB)

< Dziennik nr 15

Dziennik nr 17 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
285 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2004 r. wsprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet imężczyzn Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 285 (48,8 kB)
284 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2004 r. owskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa zrejestracji, wprzypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 284 (35,1 kB)
283 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2004 r. owskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 283 (35,1 kB)
282 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r. opodaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 282 (35,1 kB)
281 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 281 (39,9 kB)
280 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2004 r. wsprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich wsądach powszechnych: wSądzie Apelacyjnym wKatowicach, wSądzie Okręgowym wBielsku-Białej iwSądzie Okręgowym wKrośnie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 280 (34,7 kB)
279 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 279 (34,7 kB)
278 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 278 (35,3 kB)
277 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. wsprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 277 (35,3 kB)
276 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. wsprawie wzorów protokołów: głosowania wobwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 276 (1,2 MB)
275 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. wsprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania wwyborach posłów do Parlamentu Europejskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 275 (86,1 kB)
274 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie określenia warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej wwyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 274 (46,9 kB)
273 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 37 z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie wsprawie nadania statutu Agencji Wywiadu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 273 (35,3 kB)
272 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 35 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych iAdministracji. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 272 (40,6 kB)
271 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 grudnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej wTrstenie dnia 1 lipca 1999 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 271 (35,2 kB)
270 Porozumienie z dnia 1 grudnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej wTrstenie dnia 1 lipca 1999 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 270 (55,4 kB)
269 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 24 września 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Zasieki — Forst do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec oprzejściach granicznych irodzajach ruchu granicznego, sporządzonej wBonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 269 (34,6 kB)
268 Porozumienie z dnia 24 września 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Federalnej Niemiec owłączeniu przejścia granicznego Zasieki — Forst do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Federalnej Niemiec oprzejściach granicznych irodzajach ruchu granicznego, sporządzonej wBonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 268 (45,4 kB)
267 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 267 (34,4 kB)
266 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 266 (34,4 kB)
265 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 265 (38,3 kB)
264 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 264 (50,7 kB)
263 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 263 (33,5 kB)
262 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego iWiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 262 (33,5 kB)
261 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego iWiceprezesa Narodowego Banku Polskiego — Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 261 (33,5 kB)
260 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 260 (33,6 kB)
259 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego iWiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 259 (33,6 kB)
258 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego iWiceprezesa Narodowego Banku Polskiego — Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 258 (33,6 kB)
257 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 257 (34,4 kB)
256 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2004 r. wsprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 256 (34,4 kB)
255 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2004 r. owydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 255 (41,8 kB)

< Dziennik nr 15

Dziennik nr 17 >